Filter

Categories:
Tags:

Cijferloos beoordelen

Nadat er, zeker enige tijd lang, voornamelijk gesproken werd over resultaatgericht onderwijs en daar vaak aan gekoppeld termen als meetbaar (liefst met cijfers) merk ik de afgelopen tijd dat er andere stemmen klinken. Ik las laatst een artikel op Linke… exit_to_app

Plusdocument

Plusdocument Onlangs heb ik een post gewijd aan het plusdocument. Het is de bedoeling dat alle VO scholen dit aanbieden, maar scholen zijn vrij om de precieze vorm en inhoud te bepalen binnen de vastgestelde kaders. Ik meldde toen ook al dat een Leerpo… exit_to_app

Leerlijn MVI 2v0

Leerlijn MVI Vorig jaar berichtte ik over onze medewerking aan de leerlijn MVI voor het Comenius College in Cappelle a/d IJssel. Ondertussen zijn we met de afronding bezig. Tegelijkertijd hebben we bij Leerpodium het materiaal in onze nieuwe netwerkomg… exit_to_app

Plusdocument

Plusdocument In 2014 is in het sectorakkoord VO afgesproken dat leerlingen in het middelbare onderwijs voortaan naast hun einddiploma ook een plusdocument mee krijgen van hun school. Dit plusdocument moet een overzicht geven van de brede vorming van ee… exit_to_app

Leerling2020

  Als docent ben ik geabonneerd op diverse nieuwsbrieven. Ook op die van Leerling2020. Vandaag stond daar een bericht in over de samenwerking tussen IVKO en Leerpodium. Docenten en directie leggen uit wat hun keuzes zijn geweest om uiteindelijk me… exit_to_app

Achter de schermen #10

3D printer prep en pizza party Onlangs is de eerste print gemaakt. Een nieuwe nozzle voor de printer zelf zodat het printen nog beter kan!!                          

ECSM: Alle tips op een rijtje

Tip 1 Speel ‘It’s up to you’ met de klas. Al is spelen wellicht een ongelukkig gekozen woord. It’s up to you is een interactieve film waarin de gevaren van online content posten van verschillende zijden wordt belicht. Er wordt steeds een situatie gesch… exit_to_app

Alert online

ECSM Sinds deze maand, European Cyber Security Month, is Leerpodium partner van Alert online. Alert online is er om iedereen te voorzien van informatie over veiligheid online. Zij hebben niet alleen informatie, maar ook een breed scala aan leermiddelen… exit_to_app

Feedback

Effectieve feedback Sinds dat John Hattie betoogde dat feedback een van de belangrijkste elementen van het leren is, zijn er steeds meer onderzoeken naar het effect ervan, maar ook hoe je dat op de beste manier kunt doen. Gek genoeg is het juist John H… exit_to_app

Hoe leuk is dit?!

Projectweek? Vakoverschrijdend werken? Je moet op school met een stel andere vakken een projectweek vullen, of je werkt thematisch en wilt dat vakoverschrijdend aanpakken. In de worstcasescenario ben je een alfa vak en wordt van je verwacht met de beta… exit_to_app