Nieuwe functionaliteiten

Deze functionaliteiten komen automatisch beschikbaar bij een volgende update.

 • Peer reviews: het is nu mogelijk om per taak in te stellen of studenten ook het werk mogen inzien dat door medestudenten is ingeleverd voor die taak. Studenten kunnen dan het ingeleverde werk bekijken en erop reageren. Zij kunnen niet de feedback of beoordelingen zien bij het ingeleverde werk.
 • Project-groepen: er is een nieuwe groepen functie ontwikkeld voor projecten. Als deze in een project is aangezet, dan is het mogelijk om deelnemers in te delen in groepen. Vervolgens is het mogelijk om berichten te sturen en/of taken uit te delen aan deze specifieke groepen.
 • Meerdere uitwerkingen voor een taak: het is mogelijk om per taak in te stellen of er meerdere uitwerkingen worden verwacht en zo ja, hoeveel uitwerkingen er verwacht worden. In de overzichten bij het nakijken is vervolgens een voortgangsbalk zichtbaar die toont hoeveel van het aantal vereiste uitwerkingen er zijn goedgekeurd per student.

 • Flashcards: de begrippen pagina toont alle begrippen op tegels. Vanaf nu is het mogelijk om te schakelen naar de flashcards weergave om de begrippen te oefenen. Deze weergave toont willekeurig een enkel begrip, waarbij alleen het begrip zichtbaar is en pas na omdraaien de definitie/volledige beschrijving.

Nieuwe optionele functionaliteiten

Deze functionaliteiten komen niet automatisch beschikbaar bij een volgende update. Wij activeren deze in overleg met de beheerder van de Leerpodium omgeving.

 • Like functie: als deze functie wordt geactiveerd, dan kunnen studenten en docenten op de tijdlijn een blog post liken. Er loopt een teller mee hoeveel likes een blogpost heeft. Ook is zichtbaar wie bij een blogpost de likes hebben geplaatst.

 • In de spotlight: er is een nieuw inhoudsblok beschikbaar gemaakt die in overleg op de startpagina gezet kan worden. Deze toont bij iedere verversing van de pagina een nieuwe blogpost met plaatje, die willekeurig is gekozen uit alle blogposts die ooit zijn gepubliceerd en zichtbaar zijn gemaakt voor iedereen.
 • Block editor: indien gewenst kunnen studenten de mogelijkheden krijgen om de nieuwe WordPress block editor te krijgen voor het bewerken van hun blog posts. Deze editor heeft een ietwat steile leercurve, maar levert vele voordelen bij voor het opmaken van blog posts. De mogelijkheden hiervoor zijn vele malen groter dan de bestaande editor. Bovendien is het mogelijk om inhoudsblokken in de block editor te hergebruiken, en als centraal beheerde sjablonen aan te bieden aan studenten.
 • Auteursrecht waarschuwing: bij het uploaden van bestanden / media kan een boodschap worden getoond die verwijst naar beleids m.b.t. auteursrecht. Deze tekst kan aangepast worden per organisatie.
 • Inschrijvingen: er is een inschrijvingen module ontwikkeld, waarmee het mogelijk is een programma samen te stellen met activiteiten waarop studenten / docenten zich kunnen inschrijven, zoals bij een festival-/evenement. Hierbij is het mogelijk een maximale capaciteit in te stellen voor activiteiten (inschrijven niet meer mogelijk als deze is bereikt) en activiteiten te schakelen (inschrijven voor activiteit A schrijft de persoon automatisch in voor activiteit B)
 • Absent melden: er is een optie gebouwd voor het aanwezig/afwezig melden van docenten. Op de voorpagina wordt een overzicht getoond van wie afwezig is. Dit is vergelijkbaar met een bord dat in kantoorgebouwen hangt met een schuifje of iemand aan- of afwezig is.
 • RSVP: er is een rsvp-functie ontwikkeld waarmee gebruikers kunnen aangeven in de eigen agenda / in het rooster of zij wel of niet aanwezig zijn bij gebeurtenissen.
 • Maatwerk tabbladen voor studentdossier (bv. plusDocument): het is mogelijk om maatwerk tabbladen op het profiel te plaatsen van studenten met daarin inhoud die zij kunnen vullen met formulieren/sjablonen. Deze functie is geschikt voor het flexibel maar gestructureerd verzamelen van informatie op het studentdossier als hiervoor het ontwikkel- of beoordelingsdossier ontoereikend zijn omdat deze niet gevoed worden vanuit de projecten/vakken. Een goed voorbeeld is een plusdocument: de school/organisatie kan bepalen welke velden ingevuld moeten worden, mentoren kunnen deze informatie bekijken en de school/organisatie kan deze – indien gewenst – uitprinten om bij het rapport/examen te voegen.

Roadmap

Deze functionaliteiten zijn nog in ontwikkeling en/of komen pas in een volgende release beschikbaar.

 • Rapportages voortgang: wij zijn nieuwe rapportages aan het ontwikkelen waarmee het mogelijk is om voor een student de voortgang te visualiseren op criteria zoals competenties of vaardigheden, op basis van de ingevulde rubrics die zijn geplaatst bij het beoordelen van taken die een student in een bepaalde periode heeft afgerond. Hiermee worden afzonderlijke rubric beoordelingen dus samengevoegd per criterium en weergegeven in een radar chart. Het wordt ook mogelijk om alle feedback op te vragen die door alle docenten is gegeven in een bepaalde periode per criterium (bv. een competentie).

 • Surf CopyRIGHT: er is een koppeling ontwikkeld voor de Surf CopyRIGHT tool. Deze kan alle geplaatste materialen binnen een Leerpodium leeromgeving scannen en vervolgens een rapportage genereren welke materialen een hoog risico hebben om auteursrecht te schenden. Deze koppeling is ontwikkeld in samenwerking met Surf en is nog in pilot fase op ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. 
 • Mapping: we hebben een werkvorm mapping ontwikkeld in samenwerking met ArtEZ voor het gezamenlijk vullen van een interactieve kaart met bronnen, waarmee bv. het werkveld in kaart kan worden gebracht, of kunstzinnige uitingen in een wijk. Studenten (en docenten of anderen) kunnen pins op een gezamenlijke kaart plaatsen (op basis van open source maps) en van media en tags voorzien. De pins zijn vervolgens te doorzoeken en filteren.
 • Mindmap: wij zijn begonnen met een ontwikkeltraject voor een nieuwe werkvorm: het ontwikkelen van een mindmap. Studenten kunnen daarmee een mindmap met tekst en plaatjes maken en deze inleveren in een inleverpunt.
 • Zelfgestuurd leren: op verzoek van verschillende organisaties zijn wij begonnen met het ontwikkelen van functies waarmee studenten meer zelfgestuurd in de leeromgeving met vakken en taken aan de slag kunnen: bv. zelf kunnen inschrijven voor vakken, of taken starten die nog niet zijn uitgedeeld (de student kan een taak uitkiezen en deze vervolgens aan zichzelf uitdelen).
 • Badges: met de afdeling HVX van Herbert Vissers College zijn wij begonnen met het ontwikkelen van uitgebreide mogelijkheden voor een badge systeem. Studenten kunnen bij het succesvol afronden van taken badges verdienen en hun voortgang plannen / visualiseren binnen het ‘beloningssysteem’ van een leer programma.: 
 • Maakpodium.nl: in samenwerking met de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten ontwikkelen wij een omgeving die is gebaseerd op Leerpodium, maar dan voor afgestudeerden. Het doel is om studenten van deze hogescholen een platform te bieden waar zij na hun afstuderen naar toe kunnen met hun Leerpodium profiel en met elkaar kunnen verbinden, kennis creëren en delen en een gedeelde agenda kunnen voeren. Deze omgeving kan ook toegankelijk worden gemaakt voor Theaterwerkers die niet met Leerpodium hebben gewerkt, om zo te voorzien in een behoefte in het werkveld aan een centrale (en neutrale) plek om elkaar als theaterwerkers te versterken.