Dit zijn de release notes met een beschrijving van nieuwe functies voor Q4 2023

Automatisch beschikbaar

Deze functies komen automatisch beschikbaar na de update:

 • Projecten/vakken
  • Project rechten en permissies: per project kunnen instellen welke deelnemers met welke rollen welke rechten krijgen: mogen docenten taken aanmaken/bewerken, of alleen taken nakijken die voor ze zijn klaargezet? etc.
  • Archiveren projecten: als een project is gearchiveerd, dan kunnen alle deelnemers binnen dat project geen gegevens meer aanpassen / toevoegen, behalve beheerders
  • Deelnemers in een project: voornaam en achternaam zijn in aparte kolommen geplaatst en het is mogelijk om te kunnen sorteren oplopend / aflopend per kolom
  • Inschrijvingen module: verbeteringen in de gebruiksvriendelijkheid en extra opties voor tokens
 • Taken
  • Kunnen inplannen van taken: het uitdeelmoment in de toekomst kunnen instellen: op het moment dat het tijdstip is verlopen worden de inleverpunten open gezet en – indien geselecteerd – wordt ook de notificatie pas verstuurd op dat moment
  • Deadlines voor assessments: in kunnen stellen per taak of er een deadline geldt voor het indienen van beoordelingen voor de docenten, inclusief de optie om notificaties/reminders aan de docenten te versturen op een specifiek tijdstip
 • Bronnen
  • Bronnen tijdens aanmaken/bewerken kunnen voorzien van meerdere metadata tags in 1 keer zonder per aparte tag te hoeven opslaan
 • Rubrics
  • Nieuwe rubric bouwer: gebruiksvriendelijker formulieren voor het aanmaken en bewerken van rubrics
 • Portfolio
  • Beheer optie om in bulk voor groepen studenten de portfolio te ‘bevriezen’ > studenten kunnen vanaf dat moment geen aanpassingen meer doen aan het eigen portfolio. De portfolio’s zijn ook weer te activeren zodat de student daarna wel weer wijzigingen kan aanbrengen
  • Exportfunctie en verhuisdienst: studenten kunnen een statische export krijgen van hun portfolio (als verzameling bestanden) die niet meer als WordPress site zijn te door ontwikkelen, of kunnen gebruik maken van een verhuisservice naar maakpodium, een Leerpodium omgeving voor afgestudeerden die hun site door willen ontwikkelen als WordPress site, maar totaal ontzorgd willen worden in de hosting daarvan.
   De export/verhuizing kunnen studenten aanvragen via leerpodium.nl/alumni.

Zelf te activeren

Deze functies kan een  functioneel beheerder zelf activeren via beheer:

 • Bronnen
  • mogelijkheid om binnen project/vakken bronnen aan te maken door deze rechtstreeks in het bronnenoverzicht van het project/vak te slepen
 • Projecten/vakken
  • Optie voor het afspelen van een programma in dia-voorstelling: deze toont de verschillende onderdelen van het programma in volledig scherm met volgende / vorige navigatie knoppen

Op verzoek

Deze functies activeert Leerpodium op verzoek van een functioneel beheerder:

 • Netwerk
  • Dashboard: als gebruikers in meerdere organisaties deelnemer zijn en het dashboard voor die gebruikers is geactiveerd, dan kunnen zij in een gepersonaliseerd dashboard een overzicht zien van alle projecten, taken, project berichten en mededelingen die worden geaggregeerd vanuit de eigen organisaties
  • Testomgeving: op verzoek is het mogelijk een volledig kopie van een netwerk te laten draaien en synchroniseren op een eigen subdomein als test/acceptatie omgeving (hier zijn wel extra kosten aan verbonden)
 • Organisatie beheer
  • Beheeromgeving voor organisatie beheerders: beheerders kunnen voor de modules gebruikers, projecten, taken, bronnen en taxonomieën de module instellingen aanpassen, de data raadplegen in lijsten en bulk acties uitvoeren op deze data
 • Portfolio
  • Optie om per organisatie in te stellen dat bij het plaatsen van berichten op de portfolio’s die aan die organisatie zijn gekoppeld een extra veld ‘locatie’ beschikbaar komt: na invullen van de locatie via een interactief kaartje is er de mogelijkheid om op de organisatie de tijdlijn met portfolio posts weer te geven in een interactieve kaart
  • Optie voor student om te schakelen tussen de block editor of de klassieke editor bij het plaatsen en bewerken van blog posts / pagina’s (zie deze aanvullende info over de block editor) zie ook deze demo van de block editor
 • Vertalingen
  • per organisatie kunnen vertalingen binnen een netwerk worden doorgevoerd, in plaats van alleen netwerkbreed
  • per organisatie een standaard taal kunnen instellen: als deelnemers nog niet via hun eigen profiel een taal hebben ingesteld, dan wordt deze bij het eerste bezoek ingesteld op de standaard taal van de organisatie
 • Badges
  • Kunnen aanmaken en koppelen van badges aan taken en zo studenten badges laten verdienen bij het succesvol afronden van taken