ONZE LEEROMGEVING

Binnen Leerpodium staan de portfolio’s van de studenten centraal. Daar tonen de studenten hun eigen ontwikkeling en talenten in een doorlopende leerlijn over verschillende vakken en leerjaren heen. Leerproducten en reflecties staan dus verspreid over deze portfolio’s, met elk een eigen navigatie en vormgeving.

Om docenten en begeleiders toch het overzicht te laten behouden hebben we een leeromgeving ontwikkeld. Deze leeromgeving biedt aan docenten een centrale plek om het portfolio leren te organiseren, begeleiden en beoordelen.

“Fijn om mee te werken. Grenzeloze mogelijkheden.”
René Ouwerkerk, Haarlemmermeer Lyceum
“Mijn ervaring met Leerpodium was fantastisch, ze hebben al mijn verwachtingen overtroffen en hebben het hoogste serviceniveau geleverd.”
Kevin Schuck, Penta college

WAT KUN JE MET ONZE LEEROMGEVING?

TAKEN UITDELEN/NAKIJKEN

  • Verschillende werkvormen: individueel, groepsopdrachten

  • Verschillende uitwerkingen: rubrics, vragenlijsten, grafieken

  • Plagiaat controle: integratie met Turnitin

Docenten richten in de leeromgeving een vak of project in en zetten vervolgens taken uit die de studenten individueel of in groepen uitwerken. De studenten hebben een overzicht van alle taken die aan hen zijn uitgedeeld en zij kunnen zien welke nog open staan of welke zijn nagekeken.

Werk dat studenten hebben ingeleverd binnen de leeromgeving kunnen zij ook publiceren naar het eigen portfolio en daar eventueel verder bewerken.

OVERZICHT HOUDEN

  • Tijdlijn: één centraal overzicht met alle portfolio berichten.

  • Verschillende typen rapportages beschikbaar.

per vak (alle leerlingen, alle taken)

per taak (alle uitwerkingen van 1 taak)

per student (alle taken en uitwerkingen van 1 student)

COMMUNICEREN EN INFORMEREN

  • Binnen een vak of project kan de docent berichten plaatsen.

  • Studiewijzer: overzicht van de lesstof of leeractiviteiten

  • Bronnen plaatsen in een vak/project en deze met studenten delen

Binnen een vak of project kunnen docenten en/of berichten plaatsen. Daarmee komt een forum / berichtenbox beschikbaar voor alle deelnemers in het project. Deelnemers ontvangen een notificatie via e-mail of app bij nieuwe berichten.

Met de studiewijzer kan de docent een overzicht maken van de lesstof of leeractiviteiten. Dit geef studenten een duidelijke structuur van activiteiten, taken en onderdelen.

AGENDA/ROOSTER BEHEREN

  • Gepersonaliseerd overzicht van activiteiten en rooster.

Met de agenda functie kunnen studenten en docenten zien welke activiteiten er zijn binnen de vakken/projecten waar zij deelnemer zijn. Ook zien zij wanneer er een deadline is voor een taak. Zo krijgen zij een persoonlijke agenda.

Het is ook mogelijk met de agendafunctie te roosteren (klassenrooster) of een jaarplanning te maken.

WERKEN MET BADGES

  • Verhoog participatie d.m.v. badges en leaderboards.

Badges zijn digitale erkenningen van een prestatie. Hiermee kan een docent een spelelement inbrengen. Of buitengewone prestaties een extra erkenning geven, zoals teamspeler van de maand, of winnaar van de debatcompetitie.

Verdiende badges worden getoond op het profiel van de student en deze kunnen ook zichtbaar worden gemaakt voor medeleerlingen of worden gepubliceerd naar het eigen portfolio.

HEEFT U INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP.