WAT IS EEN DIGITAAL PORTFOLIO?

In een digitaal portfolio laten leerlingen hun persoonlijke ontwikkeling en resultaten zien. Het is een doelgerichte verzameling van digitale materialen in een (gedeeltelijk) gepersonaliseerde omgeving.

Digitale portfolio’s zijn interactief. Docenten, leerlingen of externen geven feedback op het materiaal en de vormgeving. In het primair en voortgezet onderwijs ondersteunen de portfolio’s bij de ontwikkeling van ict-basisvaardigheden en mediawijsheid. In het middelbaar en hoger onderwijs dienen de portfolio’s uiteindelijk als digitaal visitekaartje op de arbeidsmarkt.

Leerlingen zijn zelf eigenaar van hun portfolio. Zij plaatsen eenvoudig materiaal dat zij zelf hebben ontwikkeld. Filmpjes, plaatjes, linkjes en sociale media maken de portfolio’s levendig.

Digitale portfolio’s hebben drie functies:

INHOUD

Leerlingen creëren, beheren en delen eigen materiaal in digitale portfolio’s. Zij maken zo een persoonlijke verzameling, waarmee zij aantonen welke competenties zij beheersen. De school bepaalt voor welke competenties materiaal geplaatst wordt.

WordPress kan overweg met bijna alle mediabestanden. Leerlingen zijn dus niet beperkt tot het schrijven van enkel teksten. Het systeem heeft een ingebouwde ondersteuning voor afbeeldingen, audio- en videobestanden. Ook kun je het gebruiken als verkenner voor documenten/en of bestanden.

Digitale leerlijn sociale media

VORMGEVING

Leerlingen bepalen zelf de vormgeving van hun digitale portfolio. Ze kunnen uit honderden thema’s kiezen, en daarna het thema naar eigen believen aanpassen. Met behulp van bepaalde plugins kunnen ze ook allerlei extra functionaliteiten eraan toevoegen. Met WordPress kun je (bijna) alles bouwen.

De school bepaalt in welke mate leerlingen vrijheid krijgen tot personaliseren.

PRIVACY

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van ict en steeds meer (persoons) gegevens worden digitaal opgeslagen en uitgewisseld. Het is daarom belangrijk dat dit op een veilige en verantwoorde manier gebeurt.

De onderwijsinstelling maakt de didactische afweging of het materiaal dat door studenten wordt geplaatst voor iedereen binnen de onderwijsinstelling toegankelijk is, of dat het voor beperkte groepen binnen de instelling zichtbaar is. De gebruiker kan er altijd voor kiezen om zijn publicaties privé te houden.

VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK

Binnen een digitaal portfolio kunnen leerlingen verschillende dossiers krijgen voor verschillende vakken. Zo heeft een leerling op een middelbare school bijvoorbeeld een digitaal portfolio met een speciaal ckv-dossier en/of een tto-dossier. Docenten zetten per dossier taken klaar, die de leerlingen maken en ‘inleveren’ via hun dossier. In het hoger onderwijs krijgen de dossiers de namen van de modules of bijvoorbeeld minor.

Het werken met dossiers is natuurlijk niet verplicht, maar het kan vakoverstijgend samenwerken ondersteunen. Docenten navigeren eenvoudig door de verschillende dossiers en het leerlingoverzicht. Er kunnen schoolbreed afspraken gemaakt worden over vaste onderdelen in het portfolio. Leerlingen kunnen ook volledig personaliseren.

KUNSTDOSSIER

SPORTFOLIO

LOB Dossier

TTO/IB/EIO

“Leerlingen maken veel kunstwerken: Wij vinden het belangrijk dat leerlingen dat werk kunnen laten zien aan hun ouders, of bij vervolgopleidingen. Het is onze eigen digitale expositieruimte.”

Kim Wannet, Directeur IVKO

HEEFT U INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP.