De digitale netwerken van Leerpodium zijn continu in ontwikkeling. Hieronder overzicht van de laatste aanpassingen en de uitbreidingen die met de laatste update beschikbaar komen.

Nieuwe functies die automatisch worden geactiveerd

De volgende functies komen automatisch beschikbaar na de updates voor alle docenten en studenten.

 • E-mail notificaties verzenden bij aanpassen/plaatsen van onderdelen in de studieplanner.
  • De studieplanner van een vak/project geeft de studenten een centraal overzicht en dient als leidraad voor het leerproces. Door het programma stap voor stap te volgen kan een student in de juiste volgorde alle taken maken en activiteiten volgen die voor hem/haar zijn klaargezet. Dat is handig als er van studenten steeds meer zelfstandigheid wordt verlangd. Daarom is het belangrijk dat studenten op de hoogte worden gebracht van eventuele wijzigingen in het programma, zonder dat docenten hier apart een bericht over hoeven te versturen.
 • Bronnen kunnen toevoegen aan studieprogramma.
  • Om de studieplanner nog beter de centrale leidraad te laten zijn voor alle informatie binnen het vak/project is het vanaf nu ook mogelijk om bronnen aan de studieplanner toe te voegen. Zo hoeft de lerende steeds minder tussen verschillende tabbladen te navigeren.
 • Verbeterde functies voor het aanmaken van groepsopdrachten
  • Voorheen moesten docenten bij groepsopdrachten alle groepjes aanmaken en de studenten indelen. Met de nieuwe optie ‘samenwerken toestaan‘ kunnen studenten zelf medestudenten uitnodigen om mee samen te werken en zo zelf groepjes vormen. Met de functie ‘studenten willekeurig verdelen‘ kan een docent nu in een enkele handeling meerdere studenten willekeurig verdelen over meerdere groepen.
 • Uitwerking opslaan als concept.
  • Vanaf nu kan de student een uitwerking opslaan als concept en er later weer aan verder werken, zonder dat deze direct zichtbaar wordt voor de docent om na te kijken.
 • Duidelijker knoppen bij het uitwerken van een taak op het portfolio
  • Bij het uitwerken van een taak rechtstreeks op het portfolio moesten studenten het bericht ‘publiceren’ om het in te leveren. Dat bleek verwarrend, dus is bij het uitwerken op het portfolio de knop publiceren vervangen met de knoppen inleveren en opslaan als concept, net als bij het standaard uitwerken van een taak binnen de leeromgeving. Daarmee wordt het duidelijker wanneer een portfolio-bericht is ingeleverd.
 • Aantal uitwerkingen per taak
  • Docenten kunnen instellen hoeveel uitwerkingen zij verwachten bij een taak, zodat bij het nakijken een voortgangsbalk kan worden getoond bv. 2 van 5 ingeleverd.

Optionele functies

De volgende functies worden in overleg geactiveerd. Hiervoor kan de applicatiebeheerder contact opnemen met de contactpersoon van Leerpodium.

 • Plagiaat detectie via TurnItIn
  • TurnItIn is een van de grote spelers op het gebied van plagiaatdetectie. Veel scholen of onderwijsorganisaties maken daar al gebruik van. Vanaf nu kan het ook worden gebruikt binnen Leerpodium om uitwerkingen te controleren. Neem contact met ons op als je hier gebruik van wil maken.
 • Uitbreiding studentdossier
  • In overleg kunnen extra tabbladen worden geactiveerd op de studentdossiers. Met het tabblad dossiertaken kunnen taken zichtbaar worden gemaakt op het studentdossier die niet (enkel) toebehoren aan een vak / project, bv. een reflectie als afronding van het semester. Met het tabblad notities kunnen studenten en docenten notities verzamelen rondom een student die niet toebehoren aan een vak/project zoals bv. notities voor decaan en/of mentor.
 • Narrowcasting naar monitoren
  • Vanuit een Leerpodium netwerk kunnen verschillende soorten informatie op de schermen die in school hangen worden gedeeld. Het rooster is daar een voorbeeld van. Roostersinformatie, afgewisseld met uitgelichte portfolio-berichten van leerlingen of andere mededelingen / nieuwsberichten uit vakken/projecten kunnen zo door heel de school worden getoond op monitoren
 • Exporteren portfolio naar statische site
  • Het is mogelijk om op verzoek een portfolio site te exporteren naar een op statische website die ook off-line te raadplegen is.