Wat is een Kunstdossier?

Het nieuwe CKV programma, sinds dit jaar ook voor VMBO, heeft een nog grotere nadruk gelegd op verslaglegging. Middels een kunstdossier moet een leerling kunnen laten zien wat hij of zij tijdens diens schoolloopbaan heeft ervaren/geleerd/ontdekt als het om kunst gaat.

Leerpodium portfolio’s zijn webbased en kunnen vanaf ieder device worden gevuld en aangepast; een student kan op welk moment dan ook zijn ervaringen, ideeën, schetsen en vastleggen en dus ook delen met docent en medestudent.

Zowel docenten als peers kunnen op verschillende manieren feedback leveren. Bijvoorbeeld via rubrics, een cijfer of schaal (O/V/G) of een geschreven commentaar.

Het CKV dossier kan in samenhang worden gebracht met andere vakken of leergebieden en ieder individueel portfolio is eenvoudig mee te nemen naar vervolgopleidingen en/of kan door de lerende zelf gepubliceerd worden als website op het internet.

EEN VOORBEELD UIT DE PRAKTIJK

Het IVKO gebruikt een digitaal portfolio om de groei van leerlingen in het kunstonderwijs zichtbaar te maken.

De school startte de zoektocht naar een digitaal portfolio vanuit 2 wensen:

  • Kunstdocenten zochten naar een platform waarop leerlingen hun kunstwerken kunnen delen met docenten en medeleerlingen en hun groei zichtbaar kunnen maken;
  • Reguliere vakdocenten zochten naar een manier om in de domeinen vakoverstijgende opdrachten toe te kennen aan individuele leerlingen.

Het portfolio ‘Leerpodium’ vervulde beide wensen. Docenten kunnen hierin per individuele leerling opdrachten uitzetten. Leerlingen kunnen feedback geven op elkaars werk, of het werk laten beoordelen door de docent, hun ouders of experts van buiten. Leerlingen zijn zelf eigenaar van het portfolio: zij bepalen welk werk ze willen publiceren.

Leerlingen maken veel kunstwerken: theaterproducties, beeldende werken, virtual reality schilderijen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen dat werk kunnen laten zien aan hun ouders, of bij vervolgopleidingen. Het is onze eigen digitale expositieruimte.

Kim Wannet, Directeur IVKO

HOE KUN JE EEN KUNSTDOSSIER IN LEERPODIUM ONTWIKKELEN?

Een leerling maakt binnen de kunstvakken veel materialen waarvan het leuk is om deze te bewaren. Door deze leerproducten te laten fotograferen in de les bouwt de leerling aan een rijke verzameling van werkstukken, die niet alleen helpen bij de beoordeling, maar ook leuk zijn om te bewaren.

HEEFT U INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP.