Rubrics

Hoewel ze veel worden gebruikt in het onderwijs, zijn er docenten die er nooit aan zijn begonnen of om welke reden dan ook alsnog nooit hebben ingezet.

Ten eerste zijn rubrics een krachtig middel bij het evalueren van werk. Mits goed ingezet, dus goed opgesteld, zijn leerlingen vaak goed in staat om het eigen werk en dat van andere leerlingen goed te beoordelen.

In de Leerpodium ELO zijn rubrics makkelijk in te zetten bij het nakijken, maar ook als werkvorm.

Hoe werkt dat laatste? Stel je voor dat een leerling gedurende een tijd bezig is geweest met zijn LOB dossier. Als docent wil je graag weten hoe dat is gegaan en wat de betreffende leerling heeft geleerd en wat die heeft ingeleverd.
Een docent zou als taak kunnen opgeven dat de leerling zichzelf beoordeelt aan de hand van een rubric. En als de leerling zijn werk heeft ingeleverd, kan de docent de rubric zelf ook invullen en voorzien van commentaar.

Rubrics maken

In de praktijk kan het maken van een rubric lastig zijn. Criteria dienen zo helder mogelijk te zijn, met per cel liefst maar een element van het leerproces dat wordt meegenomen. Als er meerdere elementen in staan, dan kan het lastig zijn als de leerling ze niet allemaal heeft gedaan. Lange beschrijvingen in cellen is ook onhandig om te lezen. Vaak worden onderdelen van de tekst over het hoofd gezien of verkeerd geïnterpreteerd.

De Leerpodium ELO biedt een tool om het maken van rubrics te vergemakkelijken. Je kunt rubrics namelijk binnen een netwerk (alle vakken die op een school meedoen) kopiëren. Dat betekent dat als je met met alle docenten samen een stel rubrics van verschillende ordes hebt samengesteld, dat je met deze functie de rubric kan kopiëren en met kleine aanpassingen weer inzetten voor je eigen vak.

Score

Door zowel de kolommen als de rijen van een score te voorzien wordt na het invullen van de rubric een totaalscore gegenereerd. Aan de hand daarvan wordt automatisch een cijfer aan het werk gekoppeld. Door de cesuur aan te passen kun je zelf bepalen bij welke totaalscore er sprake is van een voldoende. Als het cijfer niet belangrijk is, als er bv sprake is van formatieve toetsing of competenties of houding in kaart te brengen, dan kun je het cijfer voor leerlingen op ‘niet zichtbaar’ te zetten.

Experimenteren

Overigens hoeft de invulling van de cellen niet altijd tekst te zijn. Een van onze klanten hadden video’s van hoogspringen op verschillende niveaus, waarbij de leerling aan moest geven op welk niveau hij/zij de sport beoefende.

Ik heb ook gezien dat de cellen werden gevuld met afbeeldingen, emoji’s in dit geval. Waarmee de leerling aan kon geven waar hij/zij stond.

App

Uiteraard zijn rubrics ook in te vullen vanuit de app