Gegevens bijhouden

De functie ‘gegevens bijhouden’ klinkt in eerste instantie wellicht als iets voor de boekhouding. In de praktijk is het een krachtige middel dat voor vele vakken kan worden ingezet.

Dit zijn een paar praktijk voorbeelden.

Logboek

Op een school in Amsterdam hebben zowel de sectie LO als de sectie BV ervoor gekozen om leerlingen logboeken te laten bijhouden. De studenten moesten dagelijks bijhouden wat ze hadden gedaan op het gebied van sport en kunst, waarbij ze ook afbeeldingen/video’s moesten toevoegen. Ze moesten zichzelf dan beoordelen en feedback geven op klasgenoten.

Sportgegevens

De kwam al voort uit de behoefte van secties LO om allerlei sportieve gegevens bij te kunnen houden. Wat vaak wordt gedaan is een bepaalde sportieve activiteit met enige regelmaat te laten plaatsvinden, bv een bepaalde afstand hardlopen. Als een student dat elke paar maanden doet gedurende zijn schoolloopbaan is na enige tijd zichtbaar in hoeverre de student zich heeft verbeterd. Het gaat dan niet om wie het snelste kan, maar eigenlijk wie de meeste vorderingen maakt.
Dit alles is makkelijk te volgen door het gebruik van lijn- of staafdiagrammen.
Alle gegevens kunnen door de docent worden ingezien en van feedback worden voorzien.

 

Leeslijst

Iets wat al zo lang bestaat als middelbare scholen is de natuurlijk leeslijst. Die bestond tot nu toe vaak uit een stapel papier dat de docent beheerde, en dus ook wel eens kwijtraakte. Met gegevens bijhouden is de leeslijst op een eenvoudige manier te administreren. De student voert de gegevens in van een boek dat is gelezen. De docent kan zelf bepalen welke gegevens die hier wil zien en of er ook een boekverslag bij moet.
Overigens kan met de Leerpodium plagiaat controle makkelijk worden gescand of het verslag wel van eigen hand is.

Studenten van het Edith Stein en Haganum in Den Haag beschikken daarbij ook over een leesplein. Hier kunnen leerlingen recensies van boeken achterlaten om andere leerlingen te inspireren.

LOB dagboek

LOB is een verplicht vak op alle onderwijsniveaus. Een belangrijk deel van LOB bestaat uit stages., Een stageverslag kan gewoon op papier worden gemaakt en ingeleverd. Met behulp van de Leerpodium ELO kan de student dagelijks verslag doen van de stageperiode. En met gegevens bijhouden is het mogelijk om zelf de vragen te formuleren zodat je als docent altijd de juiste informatie ontvangt.
Binnenkort kan de leerling ook een eigen planning maken en die met de docent delen.
Gesprekken en afspraken kunnen vastgelegd worden en eventueel in de planning worden opgenomen.

Kunstdossier

Op veel scholen moeten kunstdossiers worden bijgehouden. Je wilt inzichtelijk hebben wat een leerling over een bepaalde tijd heeft gedaan. Dat geeft goed inzicht in de ontwikkelingen van de betreffende leerling. En mocht een leerling een van de vele vervolgopleidingen kiezen waar naar de creativiteit wort gekeken, dan is deze vorm uitermate geschikt om dat te tonen. Laat de leerling elke week verslag doen van wat hij/zij die week heeft gedaan. Laat deze dat ook doen als die ergens op excursie is, of een bezoek brengt aan het theater of museum. De leerling kan altijd en overal eraan werken met zijn/haar mobiel.
Deze gegevens vormen een mooi overzicht na enkele jaren onderwijs.

Velden

Als je een taak uitdeelt ‘gegevens bijhouden’, kun je de volgende velden gebruiken:

Datum, tekst (hier kan een student enkele regels tekst invoeren, zonder opmaak) , getal, opgemaakte tekst (hier kan een student verder afbeeldingen/filmpjes en andere bastanden bij voegen), selectie (als je een student uit een aantal van tevoren gegeven dingen eentje wil laten kiezen, bv ), vinkjes (als een student aan moet geven of die iets heeft gedaan of niet).