De stand van zaken

Er zijn veel aanbieders van digitale leermiddelen. Ieder van die middelen heeft een eigen karakter en soms specifieke inzetbaarheid.
De Corona heeft daar een extra zet aan gegeven toen alle leeractiviteiten een tijd lang online plaats moesten vinden. De grotere spelers op het veld, bv Google of Microsoft, zetten hun ontwikkelingen in een versnelling.
Maar ook de kleinere spelers, waar Leerpodium een van is natuurlijk, hebben in het voorjaar getracht hun dienstverlening aan te scherpen en verder te ontwikkelen. Zo werd scholen aangeboden dat ze tijdelijk gratis gebruik konden maken van bepaalde diensten.
Leerpodium heeft dat ook gedaan met onze online klaslokaal. Deze is nog steeds gratis te gebruiken overigens. (Zie hier voor meer info. Of neem contact op via de website.)

Terugkijkend op die tijd, hebben we ons vaak afgevraagd wat Leerpodium nou bijzonder maakt in vergelijking tot andere aanbieders.
We kwamen tot een aantal conclusies waarop ik de komende tijd verder in wil gaan.

Deel 1: Werk blijft bewaard

Alle projecten (vakken of onderdelen daarvan) worden na afloop van een periode integraal gearchiveerd en desgewenst gekopieerd. Daarbij blijven alle taken, programmaonderdelen  beoordelingsvormen, rubrics etc. intact. Er hoeven alleen nieuwe gebruikers aan toe te worden gevoegd. Dat betekent dat je niet elk jaar opnieuw alles moet gaan organiseren en uploaden, je neemt steeds alles mee en je zou dat zelfs ook tussen verschillende scholen kunnen doen. 

Alle onderdelen van een gearchiveerd project blijven intact en zijn dus terug te vinden voor rapporten/diploma en inspectie. Daarvoor kan werk van studenten eventueel in een digitale kluis worden opgeslagen. Toegang tot deze kluis kan aan specifieke gebruikers worden verleend.

Alle taken, rubrics, badges en bronnen kunnen gedeeld en gekopieerd worden tussen alle projecten in een netwerk.

Minder werk voor docenten

Voor docenten betekent dat uiteindelijk een aanzienlijke tijdsbesparing. Je begint het nieuwe schooljaar waar je het jaar daarvoor eindigde. Je past waar nodig dingen aan, en je bent klaar voor het nieuwe jaar. Mocht je opnieuw willen beginnen, kun je altijd nog gebruik maken van de taken die je eerder had aangemaakt. Heeft je collega leuke taken aangemaakt? Dan kun je die overnemen, net zoals rubrics en alle items uit de bronnenbank. Daarbij blijven de oorspronkelijke taken en rubrics gewoon intact.

Raak niets meer kwijt

Voor vakken als CKV en LOB dient er een dossier (portfolio) te worden opgebouwd en bewaard om eventueel bij een officiële inspectie te overhandigen.
Gedurende de loopbaan van een student bouwt hij/zij een dossier op door telkens onderdelen (taken) eraan toe te voegen. De docent kan de voortgang makkelijk monitoren en van een beoordeling en feedback voorzien. Dit kan ook door meerdere docenten worden gedaan, hetgeen overdracht faciliteert.
Het gemaakte werk wordt gearchiveerd en kan niet meer zoek raken. Met een paar klikken zijn deze studentendossiers op te roepen, compleet met de rapportage van de docent(en).
Werk van studenten wordt zolang bewaard als voor de inspectie nodig is, tenzij de school anders aangeeft.