Nieuwe schooljaar

Het nieuwe schooljaar is begonnen.
Wij verwelkomen o.a. Barlaeus Amsterdam en Penta Jacob van Liesveldt, alsmede nieuwe afdelingen van NHL, AHK en ArtEZ tot onze klantenkring. Allen hebben ze specifieke wensen ten aanzien van de inrichting van hun netwerk.

Barlaeus en Penta

Voor Barlaeus hebben we nieuwe manieren van beoordelen ontwikkeld voor de secties LO en BV. Op Penta zijn er functionaliteiten ontwikkeld voor het IB (international baccalaureaat). De komende tijd zullen op beide scholen de nieuwe functies uitgebreid worden getest, waarna ze voor iedereen beschikbaar komen.

Badges

Een van de nieuwigheden die nu al voor iedereen is klaargezet, is het gebruik van badges. Met het badge systeem is het mogelijk om badges uit te delen aan studenten die bijzondere prestaties hebben geleverd. Wat dat is, scheelt natuurlijk per vak/sectie.

Het gebruik van badges wordt vaak in een zin gebruikt met gamification. Maar een open badge systeem is inzetbaar op alle plekken in het onderwijs. In de praktijk blijkt namelijk dat studenten erg gevoelig zijn voor badges. In die zin dat ze graag voor badges in aanmerking willen komen, zowel fysiek als digitaal. Dat werkt zo op alle niveaus, zelfs op hogescholen.
De studenten vinden de badges die ze hebben verdiend terug op hun profiel pagina.

Badges op Maris Houtrust

Op Maris Houtrust worden badges vanaf dit jaar ingezet bij ‘The Houses of Maris’. Dit is een vakoverstijgend project dat buiten het gewone curriculum valt. Studenten uit alle vier de leerjaren zitten hier samen in één van de zogenaamde ‘Houses’. Studenten verdienen badges als ze bv iets voor een andere student of voor de school hebben gedaan. Maar een docent zou ook een badge kunnen uitdelen bij een uitzonderlijke studieprestatie.
De ‘House’ die aan het einde van het jaar de meeste badges heeft verdiend, wordt getrakteerd op een middagje uit naar eigen keuze. De score wordt uiteraard digitaal bijgehouden.

Keuze aan badges

Docenten kunnen gebruik maken van de badge bibliotheek die Leerpodium klaar heeft gezet, maar ze kunnen ook badges importeren die ze zelf hebben gemaakt of samengesteld bij een online aanbieder als BadgeDesign of hebben gevonden, bv bij HiClipart.

Als je als school gebruik wil maken van het badgesysteem. dan graag even laten weten aan je contactpersoon.

 

Lichtkrant

Afgelopen voorjaar hebben we een rossterintegratie ontwikkeld op verzoek van AHK en ArtEZ. De rooster integratie is een krachtig middel om actuele roosterinformatie te delen met zowel docenten als studenten.
Voor het basisrooster heeft iedere organisatie natuurlijk al een applicatie (Magister, SOMtoday etc). Wat Leerpodium doet is net weer anders. Als het basisrooster is ingelezen, is het mogelijk om roosteronderdelen open te stellen zodat studenten zich kunnen inschrijven voor een workshop of een lokaal/studio kunnen reserveren.
Voor IVKO Amsterdam hebben we een extra functie opgenomen waarbij het rooster, inclusief eventuele wijzigingen en notities, zichtbaar is op de schermen die door het gebouw heen hangen.
Uiteraard is dit ook allemaal op de app te zien en kunnen studenten daar van dezelfde functies gebruik maken.

Ook hier is het zo: Wil je een lichtkrant of roosterintegratie, mail of bel je contactpersoon.