LOB als doorgaande leerlijn

Voor alle niveaus van scholing bestaat de verplichting dat er van iedere leerling een loopbaandossier wordt bijgehouden. De school is vrij om hier vorm aan te geven passend bij de eigen visie en beleid en binnen de kaders van de wet.

Leerpodium biedt een online oplossing hiervoor, waarbij alle activiteiten die een leerling onderneemt in het kader van LOB automatisch worden meegenomen in de opbouw van dit dossier.

Het dossier kan worden meegenomen naar vervolgopleiding en kan na afronding van de schoolcarrière als professionele website worden gebruikt.

WAT KUN JE MET EEN Leerpodium LOB dossier?

VOORTGANG STUDENTEN LIVE MONITOREN

  • Verschillende vormen van opdrachten en feedback

Met de werkvorm ‘gegevens bijhouden’ kunnen leerlingen al hun bezigheden op LOB gebied online delen. Bijvoorbeeld over hun stage, of een wekelijkse update van hun vorderingen. De voortgang kan door de docent worden gemonitord en becommentarieerd.

Met een rubric is in een oogopslag te zien welke competenties een leerling beheerst volgens hemzelf, of volgens een medeleerling of (gast) docent.

De docent en student kunnen dagelijks online overleg hebben. Het overleg vormt zo een deel van het LOB dossier.

LOGBOEK

  • optimaal kunnen begeleiden, coachen en sturen.

Met de werkvorm gegevens bijhouden is het ook mogelijk een logboek te laten bijhouden.

De docent kan zelf bepalen welke onderdelen in het logboek terug moeten komen (datum, activiteit, bewijs , reflectie etc).

DIGITAAL PORTFOLIO ALS CV

  • Online CV is later als professionele website te gebruiken

Een leerling bouwt gedurende zijn schoolloopbaan een portfolio op die hij naar eigen wensen kan invullen en vormgeven.

Na afloop van de schoolcarrière kan de leerling zijn eigen portfolio gemakkelijk exporteren en meenemen naar een vervolgopleiding en daarna gebruiken als professionele website

HEEFT U INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP.