KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Er zijn al ruim 130 TTO scholen in Nederland. Dat betekent dat op deze scholen meer dan de helft van de lessen in het Engels worden geven.

Voor een certificering als TTO school is het van belang dat het leerproces en de uitkomsten goed worden gedocumenteerd.

Waarom een TTO dossier?

COMMUNICATIE

  • Digitale portfolio’s voor iedereen

Het is heel gewoon om tegenwoordig online te communiceren. Dat kan face-to-face in een chat, maar ook met tekst, geluiden en beelden op sociale media of via websites.

Leerpodium digitale netwerken bieden voor al deze vormen van communiceren oplossingen. Er is ruimte om op vele manieren samen te werken, maar iedere student heeft ook een eigen website.

CLIL

  • Verschillende soorten taken. Verschillende manieren van feedback geven.

Het hele lesprogramma kan vormgegeven worden, waarbij er makkelijk kan worden geschakeld naar externe links of bronnen die al aanwezig zijn in het netwerk. Taken kunnen in het lesprogramma worden geïntegreerd zodat de student zelfstandig het programma kan volgen.

Er is een keuze uit veel soorten taken die zowel geschikt zijn voor formatief als summatief toetsen. Dat kan zijn eenvoudig inleveren bij de docent, maar ook een rubric, een vragenlijst of toets, gegevens bijhouden (eventueel in een grafiek) en een tijdlijn.
O.a. oefenen met flashcards en het werken met badges (gamification) zijn andere mogelijkheden.

De taken kunnen zowel individueel als groepstaken zijn. Het nakijken ervan kan door de student en/of de docent. Dat kan verbaal (tekst), desgewenst gekoppeld aan een cijfer, schaal, vinkje of rubric.

Alle onderdelen kunnen met anderen binnen de organisatie worden gedeeld.

Als een lessencyclus eenmaal is gemaakt, kan deze worden gekopieerd naar volgende leerjaren. Dit geldt ook voor losse onderdelen.

WERELDBURGERSCHAP

  • Lesstof vanuit internationaal perspectief

De leerpodium netwerken zijn desgewenst volledig Engelstalig, dus ook de interface.

WordPress is internationaal een grote speler. Als zodanig zijn de thema’s van de sites herkenbaar maar is alles ook continu in ontwikkeling. En natuurlijk zijn de sites device onafhankelijk en vanuit elke plek te benaderen. Daarbij kunnen er makkelijk allerlei externe applicaties worden geïntegreerd.

In de loop van de tijd hebben we zelf al Engelstalige lessencycli opgetuigd, maar we maken ook gebruik van de kennis die we met andere TTO scholen hebben opgedaan.

Zo wordt ons TTO netwerk steeds uitgebreider en is er steeds meer sprake van een global community.

UIT DE PRAKTIJK

  • Onze netwerken worden gebouwd door en voor de eindgebruiker

Onze netwerken worden gebouwd samen met de docenten en studenten die er gebruik van maken. Scholen kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben en die functionaliteiten bouwen we dan. Ook in die zin is er sprake van een community.

Om die community te versterken houden we korte lijnen met de deelnemende organisaties en hun eindgebruikers .

HEEFT U INTERESSE?
NEEM CONTACT MET ONS OP.