Studentdossier

Een belangrijk onderdeel van Leerpodium is het studentdossier. Het studentdossier geeft een overzicht van de activiteiten en voortgang van een student. Op dit dossier komt informatie samen vanuit verschillende bronnen binnen Leerpodium: de vakken/projecten waarin de student actief is (geweest), het portfolio van de student, dossiertaken, verzamelde badges/onderscheidingen en notities van begeleiders. Deze verschillende typen informatie maken het mogelijk de volgende drie typen dossiers te realiseren binnen Leerpodium:

  1. ontwikkeldossier
  2. beoordelingsdossier
  3. presentatiedossier

Hieronder volgt een toelichting per onderdeel van het studentdossier…

Profiel

Hier kan de student een eigen profielfoto plaatsen en een beschrijving over zichzelf. verder zijn de studie/schoolgegevens zichtbaar (jaar, studierichting, klas, clustergroep etc)

 

Badges (indien geactiveerd)

Als op verzoek van de school badges zijn geactiveerd, dan is op het profiel een overzicht te zien van alle badges die de student heeft behaald over de jaren heen.

 

Rapportage

De rapportage toont alle vakken/projecten waar de student deelnemer van is of waarvan die deelnemer is geweest. Alle taken die aan een student zijn uitgedeeld zijn hier terug te vinden, inclusief de uitwerkingen en feedback. Hier staat dus alles bij elkaar wat de student binnen zijn/haar vakken/projecten heeft ingeleverd en welke feedback & beoordelingen zijn gegeven. Met behulp van de filter functie is alles makkelijk terug te vinden en desgewenst uit te printen.

 

Dossiertaken

Taken worden meestal uitgedeeld binnen de context van een project/vak/module. De uitwerkingen van deze taken zijn voor docenten en begeleiders met toegang tot het studentdossier inzichtelijk per vak/project.
Soms is het wenselijk om taken in te zien buiten de context van een vak/project, bijvoorbeeld een halfjaarlijks reflectieverslag waarin de student terugblikt op de vakken/projecten van het afgelopen half jaar, of een logboek waarin een leerling bijhoudt wanneer aan welke doelen is gewerkt en hoe dat is gegaan. Het logboek is dan meer gekoppeld aan de leerling zelf dan aan het vak/project dat de leerling volgt.

 

Notities

Alle docenten/begeleiders die toegang hebben tot het studentdossier van een student kunnen daar notities op achterlaten m.b.t. die student. Daarmee kan informatie rondom de voortgang/situatie van de student op één plek worden verzameld. Dat is vooral handig als dat informatie betreft die buiten de context van vakken/projecten relevant is, zoals een dyslexieverklaring of een buitengewone omstandigheid die relevant voor begeleiders over de jaren heen. Maar ook gemaakte afspraken tijdens mentorgesprekken. Alleen studenten kunnen de notities op het eigen dossier zien en de begeleiders die expliciet toegang hebben tot het dossier van de leerling, zoals een mentor/studiebegeleider.

Toegang en privacy

Binnen Leerpodium is goed in te stellen welke gebruikers toegang krijgen tot welke onderdelen van de studentdossiers. Deze autorisaties kunnen op groepsniveau worden ingesteld (bv. een docent krijgt toegang tot de studentdossiers van alle studenten van jaar 1 van alle vakken, of tot de studentdossiers van alle studenten van 1 vak van alle jaren) en ook op individueel niveau. We hebben ook gezien dat leden van een visitatiecommissie tijdelijk werden geautoriseerd op studentdossiers van een selectie van studenten t.b.v. een accreditatie. Het is dus mogelijk om de voortgang van studenten gericht te ontsluiten aan personen die niet noodzakelijkerwijs de rol van een docent spelen in een vak, zoals een brugklascoördinator, mentor, studieleider etc.