Analoog versus digitaal

Techniek beheersen komt in de kunsten overal terug. Toch was er, zeker in de begindagen van digitaal onderwijs, soms een afwachtende houding vanuit de kunstvakken ten aanzien van deze digitalisering. Er leek een angst te zijn dat het persoonlijke of ambachtelijke van de kunsten in het gedrang zou komen. 

Bij Leerpodium hadden we van het begin af aan veel hogescholen in de kunsten als klant. Juist omdat we een manier aanboden om het analoge werk digitaal zichtbaar te maken voor zowel studenten als docenten, waarbij we het belangrijk vonden dat de studenten eigenaarschap hadden over hun eigen werk.

Ontwikkelingen

Veel studenten zijn tegenwoordig bekend met digitale media, maar soms vinden ze het spannend om hun eigen creatieve stappen online te zetten. Tegelijkertijd vinden opleidingen de verslaglegging van deze processen belangrijk, zodat er een open dialoog is tussen student en (gast)docent. Ook wordt er steeds meer gehamerd op verslaglegging en inzage mogelijkheid voor de kwaliteitstoetsing en inspectie.
In de huidige tijd, waar veel onderwijs verplicht online gebeurt, is het des te prangender geworden dat er een adequaat digitaal alternatief voor het oude papieren kunstdossier bestaat. Daarbij moet wel de privacy en de veiligheid van studenten worden gewaarborgd.

De moderne technieken zijn goed in te zetten zijn voor deze rapportage. Iedere student kan op elk moment zijn/haar vorderingen vastleggen. Ook onderweg, bij excursies of bij voorstellingen cq tentoonstellingen. Een beetje zoals in de social media, maar dan binnen een beveiligde leeromgeving als die van Leerpodium. Een docent kan de ontwikkelingen bij wijze van spreken vanuit thuis volgen en feedback geven op wat hij/zij, ziet/hoort/leest. Alle soorten media zijn namelijk te gebruiken.

Naar de toekomst

Veel studenten die van opleidingen afkomen waar ze met Leerpodium kunstportfolio’s werkten, hebben deze portfolio’s ondertussen ingezet als professionele website. Dat is namelijk zeer makkelijk om te doen. Daarin schuilt een van de grootste krachten in het gebruik van WordPress. Een WordPress website is bijna overal te hosten. Zelfs op de meeste routers heb je die optie al. Het is vaak niet meer dan je domeinnaam registreren, een keer op de export knop klikken bij de oude site en vervolgens weer op import bij de nieuwe site.

Vormgeving

WordPress websites hebben ook het voordeel dat iedere student zelf kan bepalen hoe zijn website eruit gaat zien. In het voorbeeld hieronder zie je een en dezelfde website die met enkele klikken verandert wat vormgeving betreft.
Daarbij worden er continu nieuwe thema’s ontwikkeld die up-to-date zijn met de laatste trends, zowel qua vormgeving als techniek. Zie als voorbeeld dit overzicht.

Veilig

Leerpodium portfolio’s maken deel uit van de WordPress leeromgevingen van Leerpodium. Onze netwerken zijn zo ingericht dat ze bv niet door Google of andere searchengines te vinden zijn. WordPress is Open Source software. Dat betekent dat het door veel mensen veilig wordt gehouden. Er wordt continu gewerkt aan verbeteringen en eventuele fouten of lekken worden direct opgespoord en gedicht.

Overzicht

En als laatste een van de allergrootste voordelen. In de tijd dat ik met papieren kunstdossiers werkte, was het vaak zo dat er discussie was: of, en zo ja, wanneer werk was ingeleverd. Met het bijkomend gevaar dat je zelf het werk wellicht misplaatst had. Zeker niet ondenkbaar aan het hectische einde van een schooljaar.
Met Leerpodium portfolio’s is dat verleden tijd. Het moment van inleveren wordt geregistreerd en wat er is ingeleverd blijft vindbaar. Het werk wordt zowel op de docenten kant van het netwerk opgeslagen, als op de studentenportfolio. Daarbij worden regelmatig back-ups gemaakt van al het werk.

En nu?

Bij Leerpodium hebben we een verschuiving gezien: Waar eerst studenten niet gewend waren om hun persoonlijke ontwikkelingen te delen en/of niet genoeg digitaal onderlegd zijn om te weten hoe ze dat moesten doen, naar studenten die zich online helemaal thuis voelen.
Hoewel er nog steeds gradaties hierin aanwezig zijn. Wat dat betreft niet anders dan de rest van de wereld.

Zijn leerpodium portfolio’s wat voor jou? Neem dan contact met ons op.