WordPress is een grote naam

De digitale netwerken van Leerpodium zijn gebaseerd op WordPress technologie. WordPress is een gevestigde naam op het web. De percentages variëren, al naar gelang degene die de berichtgeving doet, maar zeker is dat een groot deel van alle websites wereldwijd  met behulp van WordPress worden gemaakt.
Dit heeft heel veel voordelen.

Herkenbaar

Niet alleen het logo, ook de WordPress websites zijn voor studenten en docenten die ermee werken  herkenbaar, simpel weg omdat er zo veel van zijn. Op de netwerken van onze scholen zetten we een honderdtal ’themes’ (basis ontwerpen) klaar waar de studenten uit kunnen kiezen. De kans is groot dat ze daarvan al meerdere voorbij hebben zien gaan op het internet. Een kleine selectie zie je hier. 
Er zijn overigens enkele tienduizenden van deze themes.

Eenvoudig

Het komt vaak voor dat er in een klas al mensen zijn die eigen WordPress sites hebben en dat die hun peers makkelijk bij kunnen staan in het vormgeven. Als dat al nodig is, want met een kleine leercurve en met enkele klikken van de muis wordt een WordPress website makkelijk van een geheel nieuwe en eigentijdse vormgeving voorzien.

Betrouwbaar en veilig

Doordat er zo veel mee wordt gewerkt is WordPress ook betrouwbaar. Als er grote problemen zouden zijn, zou dit meteen op miljoenen websites over de hele wereld effect hebben. Daar is niemand bij gebaat. Alle developers zijn bezig om een gebruikersvriendelijk en veilige omgeving te ontwikkelen.

Altijd in ontwikkeling

Dat impliceert dan ook dat WordPress continu in ontwikkeling is en dat hun websites up-to-date zijn als het om de techniek gaat, maar ook wat betreft de design en de look en feel. Over de hele wereld werken er programmeurs aan zodat WordPress zeer regelmatig wordt geüpdatet waarbij er nieuwe functies beschikbaar komen en veiligheid vooraan staat.
WordPress is derhalve een zeer veilige omgeving. Omdat er zoveel mee wordt gewerkt, wordt elk mogelijk probleem direct gesignaleerd en wordt er actie op ondernomen. 

Altijd en overal

Een WordPress website werkt volledig ‘in the cloud’, is ‘responsive’ en te gebruiken op alle apparaten. Je hoeft er niets voor down te loaden. De meeste hosting aanbieders hebben binnen hun eigen omgeving de mogelijkheid om een WordPress site zelf te hosten. Zelfs veel routers en NAS apparaten hebben die mogelijkheid.
Door de export/import functie kan een student een website die hij/zij tijdens zijn schoolcarrière heeft opgebouwd makkelijk zelf online brengen buiten de beveiligde schil van Leerpodium.

Open source

Open source betekent dat de techniek erachter niet van een bepaald bedrijf  is. Iedereen kan de broncode gebruiken en zelf met WordPress aan de gang gaan. Wat Leerpodium heeft gedaan is rond de WordPress techniek een eigen schild te bouwen met eigen functionaliteiten die specifiek inzetbaar zijn voor het onderwijs.

Geen vendor lock-in

Dit heeft een grote voordeel voor scholen, namelijk zij altijd vrij zijn om de leeromgeving zelf te hosten. Een school kan er zelfs voor kiezen om dat op de eigen servers te doen. Iemand die een beetje handig is in de ICT kan dat makkelijk doen. Leerpodium zal hier altijd mee assisteren en er er zijn geen overdrachtskosten aan verbonden.

Meer over WordPress bv hier.
Inclusief wat kritische noten.