Beheer

 • toegang tot customizer voor kerngebruikers (menu’s, widgets, css)
  Op verzoek kunnen we per organisatie of netwerk breed gebruikers toegang geven tot de customizer van WordPress. Met deze customizer kun je de onderdelen van de vormgeving van de organisatie aanpassen, de navigatiemenu’s beheren en widgets toevoegen/verplaatsen.
 • e-mailnotificaties: optie voor volledige inhoud of samenvatting
  Op verzoek kunnen we per organisatie in e-mailnotificaties uit Leerpodium de volledige tekst tonen van het bericht, of slechts een samenvatting van het bericht.
 • Widget recente berichten / mededelingen
  We hebben een nieuwe widget gemaakt die de organisatiebrede berichten kan tonen in een betere opmaak met plaatje, auteur en datum etc. Voorheen was dat een minimaal vormgegeven lijst met alleen de titel.
 • Widget blog posts
  We hebben een nieuwe widget gemaakt waarmee ook portfolio posts kunnen worden getoond in een widget. Dit maakt het bv. mogelijk om op de voorpagina in de midden kolom de mededelingen te plaatsen, maar ook op de voorpagina in een kolom een lijst met meest recente blog posts.

Taken/beoordelingen

 • taken kopiëren
  Het is mogelijk om (met de juiste rechten) een taak uit een project te kopiëren naar 1 of meer andere projecten, zodat daarmee in 1 keer een taak met dezelfde instellingen beschikbaar komt in vele projecten tegelijk. Dat maakt bv. het proces van integrale beoordeling eenvoudiger, omdat op die manier een vakreflectie kan worden uitgezet naar alle vakken van een bepaalde periode. 
 • Aantal taken per uitwerking met teller per student op nakijken tab
  Bij de taak instellingen is er nu de optie om aan te geven dat er meerdere uitwerkingen worden verwacht en hoeveel in dat geval. Bij het nakijken komt wordt daarmee een teller zichtbaar die aangeeft hoeveel van de verwachte uitwerkingen zijn geplaatst
 • Verbeteringen voor beoordeling type afvinken
  Er is een aanpassing gedaan voor het plaatsen van een beoordeling van type ‘checkbox’. Dit is niet meer een vinkje met ‘afvinken’ als label, maar is nu een dropdown met als keuze behaald / niet behaald. Hiermee is het duidelijker voor docenten dat dit een verplicht veld is. In een aantal gevallen bleken docenten het vinkje over het hoofd te zien en plaatsten zij wel positieve feedback maar vergaten het vinkje te selecteren waardoor de taak niet op voldoende afgerond kwam te staan. Om dit te voorkomen hebben we het vinkje omgezet naar een selectie als verlicht veld, dus kunnen docenten deze niet meer vergeten.
  Verder wordt het resultaat van beoordelingen van type ‘afvinken’ duidelijker weergegeven in de taken voor docenten en studenten. Bij het bekijken van een beoordeling toonde het label ‘afgevinkt’ maar dit is aangepast naar ‘resultaat’ en dan wel of niet behaald.
 • Single-point rubrics
  Er is een nieuwe optie ingebouwd waarmee rubrics eenvoudiger kunnen worden opgebouwd, op basis van een vaststaande set criteria/leerdoelen/competenties en een vaststaand set van niveaus (kolommen). In een wizard kan de docent de leerdoelen selecteren die van toepassing zijn en dan in 1 handeling de gehele rubric klaarzetten met de geselecteerde rijen en een vaststaand aantal kolommen. Dit maakt het klaarzetten van rubrics veel eenvoudiger, omdat rijen en kolommen niet meer 1 voor 1 handmatig hoeven te worden toegevoegd en bovendien zorgt dit dat alle rubrics hetzelfde aantal kolommen krijgen, wat het eenvoudiger maakt om de ontwikkeling van een student over meerdere rubrics beoordelingen heen te volgen en visualiseren omdat de scores overeenkomen tussen de verschillende rubrics.Community

 • Het is nu mogelijk om berichten (mededelingen) op de voorpagina sticky te kunnen maken. Daarmee blijven ze bovenaan de tijdlijn met mededelingen staan en schuiven dus niet verder naar beneden als er nieuwere berichten worden geplaatst.

Integraties

 • KalturaEmbedder
  De Kaltura embedder zet nu linkjes naar media items automatisch om naar de Kaltura speler
 • PDFEmbedder
  De pdf embedder is bijgewerkt naar de laatste versie met een lichtere vormgeving en extra mogelijkheden voor annoteren van pdfs. Bij het bekijken van een pdf binnen Leerpodium is het mogelijk direct op het pdf te annoteren. NB. de annotaties worden niet in het orginele pdf bewaard. Om de annotaties te bewaren moet het bestand – zodra klaar met annoteren – worden gedownload. Dit gedownloade pdf bevat alle annotaties.

Projecten

 • Projectgroepen: binnen een project/vak is het mogelijk om projectgroepen aan te maken. Dit zijn kanalen voor groepen deelnemers binnen het project, waar een bericht aan gestuurd kan worden als apart kanaal en waaraan ook taken apart kunnen worden uitgedeeld.

Inschrijfmodule

 • Overzicht tokens per deelnemer
  De inschrijfmodule heeft nu een optie met een overzicht van deelnemers met het het aantal beschikbare tokens per deelnemer dat nog over is voor inschrijven voor activiteiten.

Portfolio

 • Locatie veld
  Op verzoek kunnen wij een locatie veld beschikbaar maken bij het plaatsen van blog posts op een portfolio. Dit maakt het mogelijk om blog posts te taggen met een locatie en vervolgens de tijdlijn met blog posts in een interactieve kaart weer te geven op de tijdlijn van de organisatie
 • Meerdere portfolio’s student
  Het is nu mogelijk dat een student is gekoppeld aan meer dan 1 portfolio, wat handig is als een student 2 verschillende opleidingen volgt en dus 2 portfolio’s bijhoudt die gekoppeld zijn aan 2 verschillende organisaties.
 • Leesniveau openbaar
  Het is nu mogelijk om per organisatie in te stellen dat alle portfolio die aan die organisatie zijn gekoppeld als extra leesniveau ‘openbaar’ krijgen. Dit biedt studenten de optie om delen van hun portfolio open te stellen voor bezoekers zonder login tot het Leerpodium netwerk, dus anonieme bezoekers van buiten het netwerk (zoals stage begeleiders / t.b.v. sollicitatie of gewoon voor familie of  vrienden thuis)

Dossier/profiel

 • Expertise/kennisgebieden
  Op verzoek kunnen we instellen dat docenten en studenten in hun eigen profiel expertise/kennisgebieden kunnen taggen, zodat profielen op de profielen pagina kunnen worden gefilterd op de kennis van personen. Dit is handig voor organisaties die als community/kennisgemeenschap dienen.
 • Profiel notificatie automatisch
  Op verzoek kunnen wij instellen dat bij het plaatsen van een notitie op een profiel een notificatie wordt verstuurd naar alle personen die toegang hebben tot dat dossier
 • Profiel notities categoriseren/taggen
  Het is nu mogelijk om profiel notities te taggen en de notities hierop te filteren.

Roadmap (te verwachten nieuwe functies in volgende update)

 • Zichtbaarheidsinstellingen: standaard leesniveau kunnen instellen voor nieuwe blogberichten vanuit de organisatie
 • Nieuwe status voor inleverpunten: nog verbeteren (om herkansingen eenvoudiger te maken)
 • Verdere integratie van projectgroepen met de taak module: taken direct uit kunnen delen aan bestaande projectgroepen
 • Taken kunnen inplannen in de toekomst: bij het uitdelen een moment in de toekomst instellen waarop de inleverpunten pas beschikbaar worden gemaakt aan de studenten
 • Tijdlijn van blog posts in vorm van interactieve kaart (vereist activatie van locatie veld)
 • Etherpad integratie: insluiten van een speciale editor waarin gebruikers gelijktijdig kunnen werken, annoteren en reageren op elkaar
 • Vervaldatum berichten kunnen instellen
 • Verhuisservice portfolio: we zijn bezig met een verhuisservice waarmee we studenten kunnen ontzorgen door het portfolio te verhuizen van het Leerpodium netwerk naar een zelf-gehoste WordPress site
 • Uitlezen support tickets via e-mail
 • Nieuw thema met instelbare bootstrap opties (kleuren, typografie etc)
 • Herontwerp van de rubric bouwer