Studentdossier

Een van de kernfuncties van het Leerpodium netwerk is het studentendossier. Het studentdossier geeft een overzicht van de voortgang rondom een enkele student. Op het dossier komt informatie samen vanuit verschillende bronnen: de vakken/projecten waarin de student deelnemer is, het portfolio van de student en notities van begeleiders. Hieronder een toelichting per functie:

 

Profiel:

Hier kan de student een eigen profielfoto plaatsen en een beschrijving over zichzelf. verder zijn de studie/schoolgegevens zichtbaar (jaar, studierichting, klas, clustergroep etc)

 

Badges (indien geactiveerd):

Als op verzoek van de school badges zijn geactiveerd, dan is op het profiel een overzicht te zien van alle badges die de student heeft behaald over de jaren heen.

 

Rapportage:

De rapportage toont alle vakken/projecten waar de student deelnemer van is of waarvan die deelnemer is geweest. Alle taken die aan een student zijn uitgedeeld zijn hier terug te vinden, inclusief de uitwerkingen en feedback. Hier staat dus alles bij elkaar wat de student binnen zijn/haar vakken/projecten heeft ingeleverd en welke feedback & beoordelingen zijn gegeven. Met behulp van de filter functie is alles makkelijk terug te vinden en desgewenst uit te printen.

 

Dossiertaken:

Taken worden meestal uitgedeeld binnen de context van een project/vak/module. De uitwerkingen van deze taken zijn voor docenten en begeleiders met toegang tot het studentdossier inzichtelijk per vak/project.
Soms is het wenselijk om taken in te zien buiten de context van een vak/project, bijvoorbeeld een halfjaarlijks reflectieverslag waarin de student terugblikt op de vakken/projecten van het afgelopen half jaar, of een logboek waarin een leerling bijhoudt wanneer aan welke doelen is gewerkt en hoe dat is gegaan. Het logboek is dan meer gekoppeld aan de leerling zelf dan aan het vak/project dat de leerling volgt.

 

Notities:

Alle docenten/begeleiders die toegang hebben tot het studentdossier van een student kunnen daar notities op achterlaten m.b.t. die student. Daarmee kan informatie rondom de voortgang/situatie van de student op één plek worden verzameld. Dat is vooral handig als dat informatie betreft die buiten de context van vakken/projecten relevant is, zoals een dyslexieverklaring of een buitengewone omstandigheid die relevant voor begeleiders over de jaren heen. Maar ook gemaakte afspraken tijdens mentorgesprekken. Alleen studenten kunnen de notities op het eigen dossier zien en de begeleiders die expliciet toegang hebben tot het dossier van de leerling, zoals een mentor/studiebegeleider.