Single Sign On via Surfconext

Leerpodium is als partij succesvol gekoppeld aan SURFconext.

Al eerder waren wij de service aangegaan met Kennisnet, waardoor leerlingen in het primair en secundair onderwijs automatisch door konden linken naar hun portfolio’s vanuit bijvoorbeeld Magister.

Nu is dit ook mogelijk voor studenten aan hogescholen en universiteiten middels SURF.

SURFconext?

SURFconext is een dienst van SURF waarbij onderzoekers, medewerkers en studenten makkelijk toegang hebben tot de verschillende Clouddiensten waar een instelling gebruik van maakt.

Single Sign On?

Single Sign On betekent dat er slechts een koppeling nodig is om bij die verschillende Clouddiensten te kunnen komen. Een gebruiker hoeft maar een keer in te loggen om bij de verschillende diensten te komen.

Het meerdere keren moeten inloggen met alle problemen van dien vormt een obstakel voor veel docenten en studenten om van clouddiensten gebruik te maken. Het kost tijd, horen we vaak. Of studenten vergeten wachtwoorden (al of niet expres in sommige gevallen) en er zijn natuurlijk privacy issues die steeds opnieuw moeten worden aangesproken.

Het geeft ook vertrouwen als een student het idee krijgt dat hij of zij steeds vanuit de zelfde omgeving kan werken en het vergemakkelijkt de workflow.

https://www.surf.nl/diensten-en-producten/surfconext/wat-is-surfconext/index.html