Plusdocument

Onlangs heb ik een post gewijd aan het plusdocument.
Het is de bedoeling dat alle VO scholen dit aanbieden, maar scholen zijn vrij om de precieze vorm en inhoud te bepalen binnen de vastgestelde kaders.

Ik meldde toen ook al dat een Leerpodium portfolio daar de uitgelezen vorm voor zou kunnen zijn.
In samenwerking met het Gymnasium Haganum zijn we de laatste tijd bezig geweest een dergelijk plusdocument te ontwikkelen. Deze week gaan alle leerlingen van Haganum daarmee aan de slag.

Indeling

Als een lerende een prestatie heeft geleverd waar die trots op is, of waarvan die vindt dat het om welke reden dan ook relevant is, kan deze op het plusdocument geplaatst worden. Dit kan iets zijn binnen of buiten de school.
Er kunnen teksten of documenten op worden gezet, maar ook andere media              (bv/foto/film/audio/presentatie).
De lerende geeft voorts aan welke focus de prestatie heeft. Gaat het bijvoorbeeld om kennis of persoonlijke ontwikkeling? Daarbij is er ook de mogelijkheid om aan te geven of er, en zo ja welke, 21st century skills worden aangesproken door de prestatie.
De lerende kan ervoor kiezen om de prestatie te laten valideren door een docent/mentor of een andere begeleider. Bovendien kan hij in een later stadium nieuwe ontwikkelingen aan de prestatie toevoegen, mocht dat nodig of gewenst zijn.

De toekomst

Natuurlijk zullen er n.a.v. de eerste bevindingen nieuwe features worden toegevoegd, dus er zullen ook regelmatig updates komen op deze post.
Zo is de site op dit moment alleen zichtbaar voor de leerling zelf en degene die gaat valideren, maar kan het zijn dat in de nabije toekomst een leerling ervoor kan kiezen om bepaalde prestaties openbaar te maken; voor de klas? de school? daarbuiten?

Digitaal en analoog

Leerpodium staat natuurlijk voor digitale leermiddelen. Een nieuwigheid voor ons is dus ook dat de studenten hun portfolio zowel digitaal als op papier meekrijgen na hun afstuderen.
Digitaal zijn alle media uiteraard direct te zien/te horen. Op de papieren versie (PDF) is er een QR code zodat de op de PDF ontbrekende media toch nog te benaderen zijn via een mobiel of tablet.

Digitaal

PDF:

 

Is een Leerpodium plusdocument iets voor jouw school? Neem dan contact met ons op.