Materialenbank

Wat is een materialenbank?

Een materialenbank is een online database met lessen en lesmateriaal. Hiermee kunt u makkelijk media verzamelen en hergebruiken in uw lessen. U vult het materiaal zelf aan door bestanden te uploaden. U kunt de bestanden ordenen met categorieën en tags, zodat u het materiaal makkelijk terug vindt.

Door meerdere gebruikers toegang te geven, kunt u het materiaal delen met collega’s en leerlingen. Zo hebben zij toegang tot hele lessen, teksten, plaatjes, linkjes en filmpjes. Anderen kunnen uw lessen niet zomaar aanpassen. U kunt docenten wel toestemming geven het materiaal te kopiëren, zodat zij het kunnen aanpassen voor eigen gebruik. Zo worden vakoverstijgend werken en samenwerken beter gefaciliteerd.

De voordelen op een rijtje

  • Altijd overal toegang
  • Veel materiaal op één plek
  • Materiaal eenvoudig hergebruiken
  • Lessen zijn overdraagbaar
  • Inspiratie voor en van andere docenten
  • Gebruiksvriendelijk categoriseren
  • Eenvoudig en praktisch zoeken (bv op leerjaar / vak / klas / thema)

Voorbeelden uit de praktijk

keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left

In de Wolken

In de Wolken

Casestudy

In samenwerking met het Koorenhuis hebben we een digitale leeromgeving op maat ontwikkeld: In de Wolken. Het is ontwikkeld voor doorlopende leerlijnen Kunst voor de Kunstmagneetscholen in Den Haag. Dat zijn scholen die naast de cognitieve vaardigheden, ook aandacht besteden aan creatieve vaardigheden. Het Koorenhuis biedt vakleerkrachten die lesgeven op deze Kunstmagneetscholen.

De vakleerkrachten gebruiken het platform In de Wolken voor hun lesmateriaal. Zij hebben een eigen account en plaatsen het materiaal in een afgeschermde omgeving. Zij kunnen zo direct in de klas aan de slag met filmpjes, foto’s, spelletjes, bladmuziek en songteksten. Het materiaal kunnen zij vervolgens ook plaatsen in de thuisomgeving, zodat leerlingen het materiaal thuis kunnen herhalen.

Vakleerkrachten delen lesmateriaal met elkaar via de materialenbank. In de Wolken werkt als een grote database met een mappenstructuur, zoals Dropbox of Googledrive dat ook heeft. Zo maken vakleerkrachten groepen aan voor hun leerlingen en bedenken zij thema’s. In die thema’s plaatsen zij lesbrieven en daar koppelen zij activiteiten aan, zoals een kijk- of luisteractiviteit. Vakleerkrachten kunnen volledige lessen of losse activiteiten kopieëren voor eigen gebruik. Deze opbouw is speciaal op maat gemaakt voor Het Koorenhuis, zodat vakleerkrachten niet elke les zelf hoeven te bedenken en zij elkaar kunnen inspirireren.

In de Wolken
Marjolein Gijzel presenteert In de Wolken

Marjolein Gijzel is vakleerkracht muziek op de Eerste Nederlandse Buitenschool. Dat is een school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of internaliserende psychiatrische problematiek. Zij vertelde tijdens haar presentatie over hoe zij In de Wolken tijdens haar lessen gebruikt:

Je hoeft eigenlijk maar één keer echt te investeren en daarna heb je altijd je lesmateriaal paraat. Ik kan elke school binnen lopen en altijd mijn lessen afdraaien.

Klik hier om te lezen wat het Koorenhuis vertelt over In de Wolken.

En nu verder

Wij werken sinds 2013 samen met het Koorenhuis en zien elkaar als partners in het ontwikkeltraject. Het Koorenhuis heeft digitalisering als speerpunt in het beleidsplan tot 2020. Leerpodium is in 2016 als partner aangetrokken om dit te realiseren.

In de Wolken filmpje

 In de Wolken in beeld

In de Wolken
Welkomstpagina van In de Wolken
In de Wolken
Overzicht van de leerlijn voor alle vakgebieden
In de Wolken
De leerlijn wordt uitgeklapt per vakgebied
In de Wolken
Vakleerkrachten maken groepen aan voor hun leerlingen
In de Wolken
Vakleerkrachten maken thema’s aan waar zij lessen aan koppelen
In de Wolken
Vakleerkrachten maken lessen met interactief digitaal materiaal
In de Wolken
Vakleerkrachten maken activiteitenen elke map kan worden aangepast
In de Wolken
Voorbeeld 1: doe-activiteit met filmpje en link naar online spel
In de Wolken
Voorbeeld 2: luisteractiviteit met audiofragmenten en een songtekst
In de Wolken
Vakleerkrachten delen materiaal in het magazijn
In de Wolken
En plaatsen dat in hun eigen documenten
In de wolken
Leerlingen gaan thuis aan de slag met materiaal

Materialenbank Gymnasium Haganum

gymnasium haganum

Casestudy

Op het Gymnasium Haganum wordt een materialenbank gebruikt bij bètavakken om materiaal te delen tussen verschillende gymnasia. Docenten delen practicumopdrachten en uploaden filmpjes, teksten, plaatjes en andere bronnen. Het materiaal is gecategoriseerd op basis van de voorkeuren van docenten. Zo heeft elk vak een eigen hoofdsite waarop materiaal eenvoudig te vinden is. Ook is een onderscheid gemaakt tussen bovenbouw en onderbouw.

Bij Geschiedenis wordt een beeldbank gebruikt. Dat is een vorm van een materialenbank, alleen dan alleen voor beeld. De collectie dvd’s is geconverteerd naar mp4-bestanden en gepubliceerd. Met behulp van een html5-speler worden de bestanden afgespeeld. Alle fragmenten zijn gecategoriseerd op onderwerp en leerjaar en daardoor eenvoudig te vinden. De fragmenten worden in de les gebruikt en kunnen door leerlingen opnieuw bekeken worden wanneer zij willen. Dat is handig bij huiswerk maken en proefwerken voorbereiden.

Het Gymnasium Haganum maakt gebruik van een netwerk aan websites, die allemaal een ander doel hebben. Klik op onderstaande toepassingen om meer te weten komen over de verschillende toepassingen die op deze school gebruikt worden.

Materialenbank in beeld

Materialenbank Gymnasium Haganum
Voorpagina met een korte uitleg voor de gebruikers en de lijst met categorieën
Materialenbank Gymnasium Haganum
Docenten van verschillende scholen maken en delen practicumopdrachten
Materialenbank Gymnasium Haganum
De opdrachten zijn te filteren op vakgebied / niveau / leerjaar etc.

Beeldbank in beeld

Beeldbank

Voorpagina: de geplaatste filmpjes van de docent zijn makkelijk te vinden met filters

Beeldbank
Filmpjes zijn eenvoudig af te spelen op desktop, laptop, tablet en telefoon met een HTML5-speler