Digitaal lesmateriaal

Wat is digitaal lesmateriaal?

Digitaal lesmateriaal houdt in dat het leermateriaal toegankelijk is via computers. U kunt het materiaal makkelijk uploaden op een elektronische leeromgeving (ELO), in een materialenbank of op een eigen klassensite. Aanpassen of aanvullen is eenvoudig. U kunt gebruik maken van multimedia, wat de lesstof levendiger maakt. Thuis kunnen leerlingen het materiaal nog eens terug kijken. Online nakijken is eenvoudig en levert tijdwinst op.

Zelf ontwikkelen

Als docent ontwikkelt u waarschijnlijk het liefst zelf digitaal lesmateriaal. Daar zijn handige hulpmiddelen voor, zoals een online leerlijnbouwer. U kunt daarmee eenvoudig een online cursus ontwerpen en online zetten voor een afgeschermd groepje, of voor de hele wereld. De volgorde van de vragen kan altijd worden aangepast door simpelweg de werkvormen te slepen. De docent krijgt een overzicht van de antwoorden van de leerlingen. Er zijn veel didactische werkvormen en interactieve mogelijkheden:

 • Open vragen
 • Multiple choice vragen
 • Enquêtes
 • Pols
 • Essays
 • Chat
 • Filmpjes

Laten ontwikkelen

Leerpodium ontwikkelt zelf ook digitaal lesmateriaal en trainingen of workshops. Zowel voor binnen het curriculum als voor buitenschoolse activiteiten. Dat kan bijvoorbeeld gaan over mediawijsheid, ict in kunsteducatie, animatiefilm, Photoshop, etc. Voor docenten, teams en andere geïnteresseerden bieden we verschillende mogelijkheden om zich te bekwamen of te verdiepen in de mogelijkheden van digitaal onderwijs. Denk aan de mogelijkheden van een website voor je lesmateriaal maar ook hoe je een goede tutorial film maakt.

De voordelen op een rijtje

 • Plaats- en tijd onafhankelijk werken
 • Gehele of gedeeltelijke digitale leerlijnen (blended learning)
 • Maatwerk
 • Differentiatie in niveau, tempo en lesstof
 • Interactief materiaal
 • Herbruikbaar materiaal
 • Makkelijk vindbaar
 • Na eenmalige investering: tijdwinst
 • Automatisch, handmatig of gecombineerd online nakijken
 • Overzicht behaalde competenties in rubrics

Meer informatie

‘Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal?’ Overzicht van artikelen van Kennisnet

Voorbeelden uit de praktijk

keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left

Digitale portfolio’s DAS

DAS staat voor Digital Art and Science op het Lyceum Ypenburg. Het is een lessenserie dat we in samenwerking met Het Koorenhuis hebben gemaakt. Leerlingen volgen de lessen zonder docent als aanvulling op reguliere lessen.

DAS valt onder ‘STEAM’: Science Technology Engineering Arts and Mathematics. Leerlingen leren digitale technieken voor bv fotografie, webdesign, games en robotica. Zij leren vaardigheden door te doen (Maker Movement). De activiteiten zijn zichtbaar in hun portfolio’s. Er is veel aandacht voor peer-to-peer samenwerking.
koorenhuislogo

lyceum ypenburg

Digitale leerlijn sociale media

Casestudy

De digitale leerlijn sociale media is een interactieve website, gebouwd met de leerlijnbouwer. Door te doen, worden leerlingen mediawijs. Het lesmateriaal is altijd toegankelijk voor docenten om in de klas te gebruiken. Docenten en leerlingen hoeven niet in te loggen. Zij hebben ook geen devices nodig in de klas, zoals computers. Een smartboard is wel een pré. Docenten kunnen zelf activiteiten kiezen en de volgorde bepalen.

De kracht van onze digitale leerlijn sociale media is dat het buiten de klas ook te gebruiken is. Leerlingen loggen in met bijvoorbeeld Facebook, om de leerlijn zelfstandig te volgen. Zij zien in één oogopslag hoe ver zij zijn in hun leerproces en welke modules zij nog moeten volgen. Ze maken de opdrachten online. Na het indienen van hun antwoorden krijgen ze direct feedback. Zij zien bijvoorbeeld in een grafiek wat de antwoorden zijn van medeleerlingen en waar zij zelf staan.

De digitale leerlijn sociale media is natuurlijk in combinatie te gebruiken: docenten kunnen een deel face-to-face geven in de klas. Zij kiezen opdrachten voor de leerlingen om in de klas te doen, of als huiswerk mee te geven.

Leerlijnbouwer in beeld

Rubrics tweetalig onderwijs Mariscollege

Maris

Casestudy

In samenwerking met het Maris College Den Haag hebben we een platform gemaakt met een leerlijn voor Tweetalig Onderwijs (TTO) voor de vakken ‘Art and Design’ en ‘Europese internationalisering en oriëntatie’ (EIO). Hierin wordt gebruik gemaakt van rubrics.

Rubrics in beeld

Overzicht van de rubrics per leerling
Overzicht van de rubrics per leerling
Makkelijk zoeken in ingeleverd werk
Makkelijk zoeken in ingeleverd werk
Eenvoudig rubrics aanmaken voor EIO
Eenvoudig rubrics aanmaken voor EIO

Leerlijn Mediacultuur

Voor basisscholen in Den Haag

Eind 2014 is Leerpodium gevraagd om mee te werken aan de leerlijn mediacultuur van Cultuuronderwijs op zijn Haags, een onderdeel van Cultuurschakel.

Mediacultuur omvat het wijde gebied van kunst, media en vormgeving die te maken hebben met de tijd van de moderne massa maatschappij.

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines: Beeldende kunst, architectuur & vormgeving, Cultureel Erfgoed, Dans, Interdisciplinair, Literatuur, Mediacultuur, Muziek en Theater. Voor de thema’s Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen is materiaal ontwikkeld, afgestemd op het niveau van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 van de basisschool. Binnen elk thema zijn in totaal 32 projecten beschikbaar.

Noël is bij het project betrokken omdat hij een ervaren docent nieuwe media is en daar voor zowel primair als secondair onderwijs al diverse lesprogramma’s voor heeft gemaakt en zelf heeft uitgevoerd.

Van de website van Cultuurschakel:
Waarom cultuuronderwijs?
Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van het waarnemingsvermogen, de verbeeldingskracht, het uitdrukkingsvermogen, een onderzoekende houding, vasthoudendheid, het reflectievermogen en de communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden ondersteunen het vinden van creatieve oplossingen voor problemen in onze materiële, emotionele, sociale en virtuele werelden.
 
Cultuuronderwijs leert leerlingen creatief en kritisch na te denken. Door en met cultuuronderwijs leren zij (kunstzinnige) oplossingen uit het heden en verleden kennen, te onderzoeken en te evalueren. Ze begrijpen op welke manier uitingsvormen in kunst- en cultuur invloed hebben gehad op (de vormgeving van) het verleden en hoe deze onze toekomst vorm kunnen geven.
 
Cultuuronderwijs stelt leerlingen in staat om zich in de toekomst als zelfverzekerde burgers en beroepsbeoefenaars in te zetten voor cultuur, creativiteit, economisch succes, vrije tijd en het materieel en emotioneel welzijn van onze samenleving, zowel in nationale als mondiale context. Tevens vragen de wetenschap en het bedrijfsleven om vaardigheden die in de kunsten en in cultuuronderwijs ontwikkeld worden.
Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van een creatieve mentaliteit. Deze mentaliteit is van belang voor optimale deelname in de samenleving. Als leerlingen zich verdiepen in kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig zijn, leren ze om begrip te hebben voor andere normen, waarden en culturen.
 
Waarom Cultuuronderwijs op zijn Haags?
Over cultuur wordt heel verschillend gedacht. In Cultuuronderwijs op zijn Haags gaat het over de eigen cultuur van de leerlingen en die mag en moet aan bod komen. Het creatief proces staat hierbij centraal.
 
Cultuuronderwijs op zijn Haags wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De leerkracht werkt hierbij samen met professionele kunstenaars en Haagse culturele instellingen, die voortdurend bezig zijn met de plek die kunst en cultureel erfgoed in onze wereld innemen.
Cultuuronderwijs op zijn Haags biedt leerlingen de mogelijkheid te werken aan hun culturele loopbaan. Zij kunnen hun talenten in diverse disciplines ontdekken en ontwikkelen. Voor wie wil, leidt dit tot actieve amateurkunstbeoefening in de vrije tijd.
Cultuuronderwijs op zijn Haags maakt het mogelijk dat leerlingen zich 21ste eeuwse vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, effectief communiceren, probleemoplossen en de culturele en sociale vaardigheden, eigen maken.

Voor meer informatie, zie de website zelf: https://cultuurschakel.nl/cultuuronderwijs/cultuuronderwijs-op-zijn-haags

Leerlijn Digital Art & Science

Digital Art & Science

Casestudy

In samenwerking met het Koorenhuis en Lyceum Ypenburg ontwikkelen we de leerlijn ‘Digital Art & Science’. De leerlijn richt zich op 21e eeuw vaardigheden, met de nadruk op creativiteit, zelfstandigheid en samenwerking. Leerlingen gaan aan de slag met digitale vaardigheden zoals webdesign, foto- en filmbewerking, animatie en sociale media. De leerlijn Digital Art & Science is zo gemaakt dat leerlingen zelfstandig aan het werk zijn.

De lessen staan in een online materialenbank. Ze zijn gedifferentieerd in niveau, inhoud, tempo en interesse. Het lessenpakket is vakoverstijgend en moet leerlingen tools bieden die ze tijdens hun hele schoolloopbaan en daarna kunnen gebruiken.

Digital Art and Science heeft onder andere deze modulen:

 • Sociale media
 • Lightroom
 • InDesign
 • Website bouwen
 • Photoshop
 • Striptekenen en animatie
 • Tekst schrijven voor website, wikipedia
 • DIY-electronics (do it yourself electronics)
 • Wiskunde en programmeren
 • Beeld&geluid
 • App maken
 • Game maken

 

Digital Art & Science filmpje

Digital Art & Science in beeld

Digital Art & Science
Leren via online multimedia
Digital Art & Science
Interactief lesmateriaal met quizjes
Digital Art & Science
Introductiepagina met in het menu de verschillende modules
Digital Art & Science
Leerlingen leren een eigen website bouwen