NRClive, de toekomst van het onderwijs

23 november was het weer tijd voor NRClive in Rotterdam; over de toekomst van het leren. Bijeenkomsten georganiseerd door de pers hebben een andere karakter dan conferenties van specifieke vakwerkgroepen, uitgevers of overheid.

Er is minder sprake van een eensluidend verhaal. Dat er iets in het onderwijs wordt wel erkend, maar de mate waarin en hoe leidde bij de verschillende sprekers tot conflicterende verhalen.

Afgelopen donderdag leek bijvoorbeeld het gepassioneerde verhaal van professor Stephen Heppell te botsen met de op bewijs gerichte universiteitshoogleraar Paul Kirschner. Lees hun verhalen hier: https://nrclive.nl/tag/onderwijs2017/

Verder waren er opmerkelijke bijdragen van bv Tijl Koenderink die een school heeft opgericht omdat hij zelf had ervaren hoe beperkend het huidige onderwijs kan zijn. Of neurowetenschapper Sara Baker die pleit voor het aanleren van active learning, waarbij planning en nadenken voorop staan.

Er waren maar weinig mensen die tips voor het leren van de toekomst deelden.
Dat zegt ook iets?