Keurmerk Mediawijsheid

Leuk bericht van Liesbeth Hop van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij aan Leerpodium over…

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid

Het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid:

‘Het is ons een groot genoegen u vanaf heden het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid toe te mogen kennen! In uw organisatie is namelijk vanaf heden een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam, die de verbetering van mediawijsheid bij jeugd, ouders en professionele opvoeders op de agenda zet. Uw organisatie erkent daarmee het belang van mediawijsheid en heeft vanaf vandaag het recht het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid (..) te voeren!

Een gecertificeerd Nationaal MediaCoach heeft de officiële Nationale Opleiding MediaCoach succesvol afgerond en neemt deel aan het jaarlijkse terugkomprogramma, dat zorgt dat de MediaCoach volledig up-to-date is met de nieuwste mediaontwikkelingen. (…)

Wij vinden het belangrijk dat uw organisatie herkenbaar is als instelling die de verbetering van mediawijsheid van jeugd, ouders en professionele opvoeders in het beleid heeft opgenomen. Daarom biedt de Nationale Academie voor Media & Maatschappij het officiële Nationaal Keurmerk Mediawijsheid, speciaal voor organisaties waar een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam is.’