Leerpodium portfolio’s en het nieuwe CKV programma

In een van mijn vorige blogberichten had ik het al over de mogelijkheden om Leerpodium portfolio’s op verschillende manieren te kunnen inrichten. Dat blijft een van de grote krachten van onze netwerken.
Daarom denken we ook dat we veel kunnen betekenen voor scholen die mogelijkheden zoeken om het nieuwe CKV programma op een goede manier te didactiseren: de verschillende domeinen, dimensies of begrippenparen zijn eenvoudig te creëren en inzichtelijk te maken middels custom taxonomieën en kunnen aangepast worden aan de wensen van een school of van een lerende.

Leerpodium portfolio’s zijn webbased en kunnen vanaf ieder device worden gevuld en aangepast; een student kan op welk moment dan ook zijn ervaringen, ideeën, schetsen en vastleggen en dus ook delen met docent en medestudent.

Het CKV dossier kan in samenhang worden gebracht met andere vakken of leergebieden en ieder, individueel portfolio is eenvoudig mee te nemen naar vervolgopleidingen en/of kan door de lerende zelf gepubliceerd worden als website op het internet (Leerpodium heeft veel HBO kunstopleidingen als klant en we zien dit vaak gebeuren).
Het hele leerproces blijft zichtbaar en wordt voor de school en inspectie veilig gearchiveerd.

Wij zijn op zoek naar VO scholen die ideeën hebben die ze graag vorm willen geven en die met ons samen dat traject aan willen gaan.

Neem contact met ons op via: info@leerpodium.nl

 

Het nieuwe examenprogramma bestaat uit vier samenhangende domeinen:

 1. Verkennen
  De leerling verkent welke ervaringen hij heeft, welke kunst hij kent, wat hem aanspreekt en welke opvattingen hij heeft over kunst. Hij beziet hoe zijn opvattingen zijn gevormd en vergelijkt deze met die van klasgenoten, leeftijdsgenoten en anderen zoals experts en kunstenaars.
 2. Verbreden
  De leerling begeeft zich buiten de eigen vertrouwde kunstwereld en stelt zich open voor uiteenlopen kunstuitingen in ‘levensechte professionele contexten’, zoals theater, bioscoop, atelier. De leerling beschouwt deze uitingen vanuit verschillende dimensies. Voorbeelden van dimensies zijn: ambachtelijk en industrieel, traditie en innovatie, lokaal en globaal.
 3. Verdiepen
  De leerling verdiept zich in het creatief artistiek proces, door een of meer aspecten te onderzoeken. Zoals: de productie van een kunstwerk. De leerling past daarbij onderzoeksvaardigheden toe.
 4. Verbinden
  De leerling legt verbanden tussen de drie domeinen, reflecteert hierop en licht deze toe in een gesprek, presentatie of dossier.

De stofomschrijving van het examenprogramma bestaat uit dimensies. Deze elf dimensies zijn geformuleerd als begrippenpaar, zoals ‘feit en fictie’ en ‘ambachtelijk en industrieel’. De handreiking biedt uitgewerkte dimensies in één kunstdiscipline, voorzien van voorbeeldopdrachten en suggesties voor andere kunstdisciplines en bronnen.

De dimensie ‘traditie en innovatie’ wordt bijvoorbeeld uitgewerkt in de discipline dans als ‘klassiek ballet en urban dans’, met als opdracht een vlog maken over een dansvoorstelling of dansgroep, het ontwerpen van een innovatief decor bij een voorstelling en weblinks. 

Van alles dient uitvoerig verslag te worden gemaakt en bovendien moet het leerproces goed gedocumenteerd en gearchiveerd worden.