Leerlijn MVI

Leerlijn MVI

Leerpodium heeft de afgelopen jaren meegewerkt aan de ontwikkeling van een leerlijn MVI voor het Comenius College in Cappelle a/d IJssel.
Tegelijkertijd hebben we het materiaal in onze nieuwe netwerkomgeving geïntegreerd.
Dit lesmateriaal is voor iedereen gratis te gebruiken.

Media, Vormgeving & ICT.

Het lesmateriaal is in eerste instantie bedoeld voor BB en KB leerlingen, maar kan ook op TL niveau worden ingezet.
Het materiaal is volledig afgezet tegen de syllabus 2017/2018 en zal in de toekomst steeds worden aangepast naar nieuwe versies.

Verplichte onderdelen

Het lesmateriaal omhelst het gehele MVI examenpakket.
Alle leerlingen volgen de vier verplichte onderdelen, te weten:

 • AV
 • 2D/3D
 • IV
 • ICT

De verplichte onderdelen zijn telkens verdeeld over vier projecten;
twee voor het derde jaar en twee voor het vierde.
In sommige gevallen is in het vierde jaar voor 1 lang project gekozen.
Soms is er ook sprake van een keuze bv als er andere software opties zijn.
Elk project is goed voor minimaal acht weken lesmateriaal, gedurende 12 uur per week.

Verwerking

De opdrachten zijn gemaakt volgens het stramien dat leerlingen zullen tegenkomen tijdens het CSPE. Net als tijdens dat CSPE krijgen de lerenden een opdracht van een bedrijf of van een instelling. Soms is deze fictief, maar we maken ook gebruik van bestaande bedrijven c.q. instellingen.
Het lesmateriaal kan worden aangepast aan individuele wensen (de opdrachtgevers, de locatie etc.)

Indeling

Elk project kent de volgende indeling:

 • Oriëntatie
 • Onderzoek
 • Opdrachten

 • In de oriëntatie wordt aangegeven wat van de lerende wordt verwacht.
 • Tijdens het onderzoek moet de lerende theoretische opdrachten uitvoeren. Meestal gaat dit om informatie opzoeken op het internet en dit vervolgens verwerken. Tijdens deze fase wordt ook aan basis ICT vaardigheden gewerkt (Excel), aan Nederlandse taal en aan rekenen. Maar ook komt wetgeving en veiligheid aan de orde.
 • Opdrachten zijn altijd praktische verwerkingen van het theoretische materiaal.

Voor sommige onderdelen zijn er meerdere stappen.
Alle onderdelen zijn in volgorde te zien binnen een project onder het tabblad programma.

Opbouw

Als de lerende een onderdeel openklapt door erop te klikken, ziet hij de informatie (theorie) voor dat onderdeel, alsmede de daaraan gekoppelde taak. Werkbladeren zijn direct te downloaden.

Gratis gebruik

Zoals gezegd mag iedereen gratis gebruik maken van het lesmateriaal zoals het staat op mvi.leerpodium.nl. Ook van latere updates.
U kunt het lesmateriaal naar believen aanpassen.

Extra mogelijkheden:

Leerpodium kan meehelpen om het lesmateriaal aan te passen aan de wensen van een school; dwz aan andere software pakketten, andere (fictieve) opdrachtgevers enz.

Verder bieden wij de mogelijkheid om de totale leerlijn te hosten.
Dit houdt in dat de taken gekoppeld worden aan individuele accounts van leerlingen. Deze kunnen op verschillende manieren worden ingezet.
Ook krijgen alle leerlingen een eigen digitaal portfolio waarop ze hun leerproces en vorderingen kunnen bijhouden.

Het netwerk dat op die manier ontstaat kan, zonder meerkosten, door verschillende vakken en voor verschillende doeleinden worden gebruikt.
Onze netwerken worden o.a. gebruikt voor: Mentoraat, Absentiemelding, Leeslijsten, Projectweken, Plusdocument en nog veel meer.

Voor MVI:

Taken zijn vanuit het programmaonderdeel rechtstreeks te openen.
Een lerende hoeft enkel nog op ‘open taak’ te klikken. Hij kan zijn werk daarna inleveren op dezelfde plek.

Taken aanmaken en uitdelen

Taken kunnen worden uitgedeeld aan hele klassen tegelijk, maar ook aan individuele lerenden en aan groepen. Deze groepen kan een docent zelf aanmaken.
De uitwerking van de taak staat na het beoordelen op alle portfolio’s van de individuele leden van de groep.

Uitwerkingen

Er zijn verschillende soorten uitwerkingen om uit te kiezen.
Alle uitwerkingen kunnen worden voorzien van een deadline.
Een docent kan via het tabblad rapportage volgen of taken al of niet zijn ingeleverd.

Beoordelen

De verschillende onderdelen en de taken kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld.

 • Afvinken
 • Cijfer
 • Schaal
 • Rubric

De beoordelingen kunnen zowel door een docent gebeuren als door de student zelf of een mede student, maar ook in verschillende combinaties.
Voorbeeld: Een docent kan een leerling vragen zichzelf te beoordelen en kan daarna als docent een beoordeling toevoegen of een medestudent dat te doen.

Keuzevakken

Er zijn ook modules beschikbaar voor veel MVI keuzevakken.

Interesse?

Heeft u interesse in het programma, of onderdelen daarvan, neem dan contact met ons op.