Leerlijn MVI

Enkele jaren geleden is het VMBO op de schop gegaan en is er, onder andere, de richting MVI geïntroduceerd. MVI staat voor Media, Vormgeving en ICT.
Het profiel (zoals dat in de vernieuwde VMBO heet) is voortgekomen uit wat vroeger de Grafimedia scholen waren. Destijds was het een stempel die maar voor een tiental scholen in Nederland weggelegd was.
Toen de transitie naar de nieuwe VMBO bekend werd gemaakt, lag er voor veel meer scholen de weg open om het het profiel aan te bieden. Een aantrekkelijk profiel, want van deze tijd en tegelijk veel kansen biedend voor de toekomst van de student.

Maar tegelijk een pittige opdracht.
Een profiel betekent dat de leerlingen in de bovenbouw 12 uur per week het vak volgen. Twee jaar lang dus
Dat zijn best veel uren die moeten worden ingevuld met bruikbaar en nuttig lesmateriaal dat de lerende voorbereid op zijn examen.

Het is dus niet verwonderlijk dat veel scholen moeite hadden met het opstellen van een leerlijn voor dit profiel.
Enkele scholen hadden kennis verzameld uit de tijd dat ze Grafimedia school waren, maar ook op die scholen ontbrak er kennis, en dus ook bruikbaar lesmateriaal, om het hele leergebied te dekken, simpelweg omdat het er nog niet was.

In het kort komt het erop neer:
Na afloop van zijn schoolcarrière heeft de lerende vaardigheden opgebouwd op het gebied van ICT, audiovisueel, 2D en 3D vormgeving en interactieve vormgeving. Alles bij elkaar een breed pakket waar vanuit overheidswege de nodige eisen aan gesteld zijn. Lerenden moeten:
-websites kunnen bouwen, maar ook apps.
-vaardig zijn met camera’s en foto en film bewerkingsprogramma’s.
-net zo goed iets 2D kunnen ontwerpen wat in 3D uitgevoerd kan worden.
-computers kunnen bouwen, installeren en netwerken kunnen configureren.

Zelf heb ik vier jaar les gegeven op een Grafimedia school, toen Maris Media en Design. In die tijd heb ik een leerlijn voor alle vier de jaren geschreven wat betreft AV, Webdesign en in mindere mate Printmedia.
Mede op basis van deze ervaring werd ik gevraagd om voor het Comeniuscollege in Cappelle a/d IJssel mee te werken aan de ontwikkeling van een leerlijn MVI.

Het bleek een behoorlijke klus, dat zeker nog tot kerst zal duren voordat het helemaal is afgerond.
Ondertussen hebben we ook afspraken met de school gemaakt over het gebruik van het lesmateriaal want het idee was dat het zonde was om het niet verder beschikbaar te maken.

Zo zijn we nu bezig om alle MVI modules die voor het Comenius zijn gemaakt om te zetten in een cloudbased versie.
Daar kun  je dadelijk door de modules heen gaan in je eigen tempo en/of volgorde en is ook een volledige interactiviteit mogelijk, zodat je bv makkelijk kunt schakelen met andere sites en de leerlijn zoveel mogelijk de lerende volgt en verdieping biedt waar gewenst.

Al met al een leuk project waar de docent dadelijk minder werk heeft om alles te volgen en de student hopelijk de nodige plezier aan beleeft terwijl hij leert.