Leerlijn MVI

Vorig jaar berichtte ik over onze medewerking aan de leerlijn MVI voor het Comenius College in Cappelle a/d IJssel.
Ondertussen zijn we met de afronding bezig. Tegelijkertijd hebben we bij Leerpodium het materiaal in onze nieuwe netwerkomgeving geïntegreerd.
Het lesmateriaal is in eerste instantie bedoeld voor BB en KB leerlingen, maar kan ook op TL niveau worden ingezet.
Het materiaal is volledig afgezet tegen tegen de syllabus 2017/2018 en zal daarna worden aangepast naar nieuwe versies.

Verplichte onderdelen

Het lesprogramma gaat ervan uit dat de lerenden aan het programma werken

 • gedurende twee jaar
 • 12 lesuren per week.
 • De vier verplichte onderdelen van MVI zijn telkens verdeeld over twee projecten voor elk van de twee leerjaren.
 • Elk project is goed voor ongeveer 8 weken lesmateriaal.

Verwerking

De lessen gaan uit van een authentieke casus. De lerenden werken aan een opdracht die ze hebben gekregen van een bedrijf of van een instelling. Soms is deze fictief, maar we maken ook gebruik van bestaande bedrijven.
De opdrachten zijn zo veel mogelijk gemaakt volgens het stramien dat ze zullen tegenkomen tijden het CSPE, met afvinkbare onderdelen en de mogelijkheid tot cijfergeving.
Het lesmateriaal kan worden aangepast aan individuele wensen (de opdrachtgevers, de locatie etc.)

Indeling

Elk project kent de volgende indeling:

 • Oriëntatie
 • Onderzoek
 • Opdrachten

Voor sommige onderdelen zijn er meerdere stappen.

 • In de oriëntatie wordt aangegeven wat van de lerenden wordt verwacht.
 • Tijdens het onderzoek moeten de lerenden theoretische opdrachten uitvoeren. Meestal gaat dit om informatie opzoeken op het internet en dit vervolgens verwerken. Tijdens deze fase wordt ook aan ICT vaardigheden gewerkt (Excel), aan Nerderlandse taal en aan rekenen. Maar ook komt wetgeving en veiligheid aan de orde.
 • Opdrachten zijn altijd praktische verwerkingen van het theoretische materiaal.

Opbouw

Alle onderdelen zijn in volgorde te zien binnen een project onder het tabblad programma.
Als de lerende een onderdeel openklapt door erop te klikken, ziet hij de informatie (theorie) voor dat onderdeel, alsmede de daaraan gekoppelde taak. Eventuele werkbladeren zijn te downloaden.

Taken

Taken zijn vanuit het programmaonderdeel rechtstreeks te openen.
Een lerende hoeft enkel nog op ‘open taak’ te klikken. Hij kan zijn werk daarna inleveren op dezelfde plek.

De taken kunnen op verschillende manieren worden beoordeeld.

 • Afvinken
 • Cijfer
 • Schaal
 • Rubric

De beoordelingen kunnen zowel door een docent gebeuren als door de student zelf of een mede student.
Een docent kan via het tabblad rapportage volgen of taken al of niet zijn ingeleverd.

Keuzevakken

Er zijn ook modules beschikbaar voor veel keuzevakken. Of deze kunnen worden ontwikkeld.

Interesse?

Heeft u interesse in het programma, of onderdelen daarvan, neem dan contact met ons op.