Kennisnet publicatie

Misschien heeft u deze afbeelding de laatste weken voorbij zien komen? Het is afkomstig van een Kennisnet publicatie over de stand van zaken als het gaat om onderwijsvernieuwing met technologie.
Toen ik het plaatje zag, vond ik het meteen een goede voorstelling, dat helder in beeld brengt hoe een school bezig zou moeten/kunnen zijn met digitaal onderwijs. Maar ook omdat ik het kan gebruiken om een beeld te geven waar Leerpodium staat wat betreft haar klanten.

Centraal – Decentraal

Als Leerpodium ergens binnenkomt, is dat meestal vanuit een vraag die leeft bij de docenten zelf, vaak één vaksectie. Voor een specifiek probleem zoeken ze een oplossing. De docent weet wat er nodig is en wil de oplossing zoeken zonder inmenging van een directie of een ICTer.
Dat is natuurlijk niet mogelijk als er met leerling gegevens wordt gewerkt, maar in samenwerking met een vaksectie of afdeling kunnen we heel wat voorwerk verrichten zodat het MT alleen maar een fiat hoeven te geven.

Innoveren op basis van wetenschap – Innoveren op basis van nieuwe ideeën

Bij ons is het wel zo dat de vraag vaak vanuit de praktijk komt, dus frisse ideeën zijn vaker de grondslag van de ontwikkelingen. Maar dat komt ook doordat, zoals Wilfred Rubens onlangs op zijn blog meldde, evidence-based onderzoek in het onderwijs moeilijk is (je kunt niet gauw een controle groep naast een onderzoeksgroep plaatsen) en omdat wetenschappelijk onderzoek naar onderwijsresultaten nu eenmaal een langdurig proces is.
Wat niet wegneemt dat ik ook docenten hoor die ‘ergens hebben gelezen dat wetenschappelijk is bewezen dat … ‘. En dat is eigenlijk heel goed, want we moeten ons steeds afvragen wat we aan het doen zijn en vooral waarom.

Een van de dingen die wij daarom altijd meteen vertellen als wij bij een school voor het eerst op bezoek komen is dat wij geen software verkopen maar een proces. Onze netwerken zullen nooit af zijn en de input van de docenten maar ook de wetenschap draagt daar aan bij.

Beperkte afhankelijkheid van bedrijven – Grote afhankelijkheid van bedrijven

Geen Vendor-lockin. Het andere wat wij tegen de school zeggen is dat zij ons niet nodig hebben. Zij kunnen in principe alles wat wij doen zelf ook, en wel gratis. Zet een paar enthousiaste docenten en een ICTer erop en met een beetje tijd hebben ze heus wel een WordPress netwerk voor elkaar.

Wij vertellen ook meteen erbij dat ze op elk moment in de toekomst hun netwerk zelf kunnen gaan hosten, omdat het netwerk plus alle inhoud inderdaad van de school en de leerling is.

High touch – High tech

Hoewel wij geloven in wat wij doen, is het zo dat wij er ook van overtuigd zijn dat het niet voor iedereen altijd de juiste oplossing is. Wij zoeken, met de gebruikers samen, graag naar de juiste oplossing voor het juiste probleem. Daarbij is digitaal onderwijs wat ons betreft zeker niet zaligmakend en geen doel maar een middel.

Sowieso moet de les een interactie zijn tussen docent en student. Onze digitale netwerken kunnen sommige processen en zeker de verslaglegging van de leerprocessen vergemakkelijken. Vandaar ook dat we tegenwoordig met verschillende soorten scenario’s werken waar een organisatie of een docent al naar gelang zijn eigen wensen mee aan de slag kan gaan.

Weinig monitoren – Veel monitoren

Daar kunnen we vrij kort in zijn: Veel. Houd in de gaten wat er gebeurt, wat er nodig is, wat er kan worden verbeterd. Onze netwerken worden steeds complexer, dus hebben we tegenwoordig ook de vraag: Wat kan er weggehaald worden zonder dat het primaire proces in het geding komt en iedereen zich gemakkelijk een weg kan vinden in de techniek.
Onze netwerken zijn steeds meer gericht op formatieve toetsing en cijferloos beoordelen. Langzaam maar zeker ontwikkelen we richting adaptieve leeromgevingen maar om dat goed te doen moet eigenlijk elke stap in de ontwikkeling goed gemonitord worden, zeker waar het gaat om mogelijk privacy gevoelige informatie.