Laatst was ik en Dronten te gast bij onze nieuwe klant ‘In Opbouw’.

Voor mensen in het reguliere onderwijs was het een vakantie week. Ook voor de docenten die voor In Opbouw werken. Toch waren ze er die vrijdagochtend om een training te krijgen over het gebruik van ons netwerk.

In Opbouw is dan ook geen reguliere school.
Zij richten zich enerzijds op het ondersteunen van scholen met onderwijskundig advies en met een pool invaldocenten.
Aan de andere kant vangen zij leerlingen op die om welke reden dan ook niet binnen het reguliere systeem meekunnen.

Zij zeggen zelf te laveren tussen jeugdzorg en onderwijs.
Veel van deze leerlingen hebben speciale zorg nodig, wat regulier onderwijs om welke reden dan ook niet kan bieden.

Voor deze leerlingen kan gepersonifieerd onderwijs de uitkomst zijn: Wat is de hulpvraag en hoe kan het onderwijs zo passend mogelijk worden aangeboden? en daarna hoe kan hiervan verslaglegging worden gedaan en goed worden geadministreerd? Hoe komen de talenten van een leerling het best tot zijn recht?
De onderwijsinspectie wil zien dat er aan alle eisen is voldaan. De docenten willen goed onderwijs aanbieden en alles zo efficiƫnt mogelijk verwerken. De leerling wil een bewijs mee kunnen nemen van zijn/haar ontwikkeling voor vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.

Bijkomend probleem is dat deze groep leerlingen vaak niet de hele week op een en dezelfde locatie onderwijs geniet.
Een leerling kan op een willekeurige dag les krijgen op een reguliere school, maar net zo goed thuis zitten met een indicatie of op een vestiging van In Opbouw aanwezig zijn.
Om het geheel te stroomlijnen lijkt het Leerpodium netwerk uitermate geschikt te zijn. Alle betrokkenen kunnen aan een dossier van een leerling worden gekoppeld en dus ook samen de voortgang monitoren en input aanleveren.

Voor ons van leerpodium is het weer een nieuw soort onderwijsconcept waar we mee aan de slag gaan om het voor eenieder tot een succesvol verhaal te maken.

Meer over In Opbouw: https://in-opbouw.nl/