ICT inspiratiedag VO Haaglanden

Donderdag 30 november was Leerpodium aanwezig op de ICT inspiratiedag voor scholen van VO Haaglanden. Deze organisatie vertegenwoordigt 13.000 leerlingen van o.a. Leerpodium partners Haganum, Lyceum Ypenburg en Maris College.

Op het Maris hebben we een TTO (TweeTalig Onderwijs) portfolio netwerk draaien waarover we een inspiratie sessie hebben gegeven. Om een TTO accreditatie te verkrijgen en te behouden moet je aan kunnen tonen dat jouw leerlingen zich bepaalde CFEC competenties (zie link) eigen hebben gemaakt gedurende hun schoolloopbaan.

Een digitaal portfolio is daarvoor het middel bij uitstek omdat de leerling hier een heel eigen website tot zijn beschikking heeft die hij geheel naar eigen inzicht kan vormgeven, zijn leerproces over meerdere leerjaren kan tonen, maar waar de docent ook bv taken kan plaatsen.

Het Maris TTO netwerk heeft als basis gediend voor EIO portfolio netwerken van nieuwe partners Haarlemmermeer Lyceum en Ring van Putten.

De komende tijd gaan we verder met het borgen en inzichtelijk maken van de 72 CFEC competenties voor docent, leerling en andere belangstellenden zoals ouders of een visitatiecommissie. Verder gaan we ons richten op het ontwikkelen van diverse feedback instrumenten.

Leerpodium had ook een stand op de ICT markt.

CFEC competenties: http://ow.ly/u2uS30gY8k1