Feedback

Effectieve feedback

Sinds dat John Hattie betoogde dat feedback een van de belangrijkste elementen van het leren is, zijn er steeds meer onderzoeken naar het effect ervan, maar ook hoe je dat op de beste manier kunt doen.

Gek genoeg is het juist John Hattie die in een onlangs verschenen boek “Visible Learning Feedback” betoogt dat feedback niet altijd effectief is. Althans we zetten het verkeerd in. “The key question is, does feedback help someone understand what they don’t know, what they do know, and where they go? That’s when and why feedback is so powerful, but a lot of feedback doesn’t—and doesn’t have any effect,” vertelt hij in een interview op Edweek.org. Hij gaat verder: There’s very little research on how students progress; there’s a lot more research on how teachers think students should progress. We asked 1,000-plus teachers what they meant by feedback, and it was very much focused on [answering], ‘How am I doing? Where am I going?’ We asked many thousands of students what they meant and it was simple: ‘Help me know what to do now.’
Een van de probleen is dat docenten meer zouden moeten luisteren en minder vertellen volgens Hattie.

Wat en wanneer?

Maar wanneer moet je welke feedback geven? Carolina Kuepper-Tetzel publiceerde een artikel op The learning Scientist waarin ze een lans breekt voor feedback eerder in het leerproces. Niet na afloop van het inleveren van een taak, maar juist terwijl de studenten bezig zijn met hun uitwerking. Geef studenten commentaar op hun intenties en op de opzet van hun werk. In die lijkt het op commentaar geven op schetsen zoals dat tijdens de kunstlessen gebeurt, waarbij de schetsen een belangrijk onderdeel zijn van het leerproces (een andere kijk op Art based learning?)

Studenten hebben behoefte aan sturing in hun zoektocht naar de juiste antwoorden zeggen beide wetenschappers. Het moet gericht zijn op wat een student zou kunnen verbeteren in de toekomst. Feedback moet verder op het werk gericht zijn en niet op de persoon.

Leerpodium

Sinds het begin trachten wij feedback als een belangrijke leermiddel op onze digitale netwerken te incorporeren. De mogelijkheid die wij standaard bieden dat zowel docenten als peers rechtstreeks in de activity feed kunnen reageren op de posts van (mede)studenten is voor veel klanten juist een van de grote voordelen van ons systeem. We proberen ook nieuwe feedback methodes mee te nemen, zoals rubrics, of bv de stats voor Sportfolio. Ik denk ook dat learning analytics hierin een belangrijke rol zullen gaan spelen. We zullen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden

Let wel:

Een van de dingen die me opvalt bij het lezen van diverse rapporten is dat veel van wat er wordt onderzocht betrekking heeft op studenten op universiteiten. Nou denk ik dat wetenschappelijk onderwijs belangrijk is, maar ik zou best wat meer aandacht willen zien voor de VMBO en MBO student.