EIO competenties

Tweetalig onderwijs is steeds populairder aan het worden. Zie daarvoor deze lijst
Deze week werd door Nuffic bekend gemaakt dat er momenteel ruim 36.000 leerlingen in Nederland tweetalig onderwijs volgen, verdeeld over 130 scholen.
Tweetalig onderwijs draait om internationalisering, het idee dat studenten daardoor toch meer kansen hebben in onze globaliserende samenleving.
Zelf ben ik tweetalig opgevoed, en bijna elke dag meen ik daar de vruchten van te plukken.

TTO scholen moeten, buiten de normale verplichtingen en de verantwoording daarvan naar de onderwijsinspectie, ook nog eens zorgen dat ze accreditatie krijgen bij Nuffic.

Voor deze accreditatie zijn een aantal zaken belangrijk.
Een van de dingen is natuurlijk het niveau waarop de leerling de twee talen beheerst waarin het onderwijs wordt aangeboden.
Daarbij wordt er verwacht dat je lesgeeft volgens de CLIL methode.
Een derde is de verslaglegging: Van elke student moet na afloop van zijn schoolcarrière een portfolio aanwezig zijn waaruit duidelijk blijkt wat deze gedurende die tijd allemaal heeft gedaan op het gebied van TTO en internationalisering.
Het meetinstrument dat hiervoor wordt gehanteerd is het CFEC (Common Framework for European Competence).
Activiteiten van de leerlingen (lessen, projecten, excursies, uitwisselingen etc) moeten gekoppeld worden aan een of meerdere van deze competenties. Uiteindelijk dienen alle van de 48 tot 72 competenties (afhankelijk van het niveau: VMBO, HAVO of VWO) te zijn afgedekt.

Leerpodium heeft sinds dit jaar digitale netwerken ontwikkeld voor drie van deze TTO scholen: Haarlemmermeer Lyceum, Ring van Putten en het Maris College. Iedere school heeft zijn eigen manier om de beoogde doelstellingen te bereiken. Daarom zijn er met deze scholen toch weer drie unieke netwerken ontstaan.