Digitale portfolio’s van Leerpodium

digital portfolio

Bij Leerpodium maken we netwerken met digitale portfolio’s.

Daarbij maken wij onderscheid in een drietal soorten:

  • Proces portfolio
  • Evaluatie/reflectie portfolio
  • Presentatie portfolio

In een proces portfolio laat de student zien wat hij of zij allemaal meemaakt tijdens zijn studie, wat zijn groei momenten zijn, welke problemen die tegenkomt en wat diens verwachtingen zijn.
Een proces portfolio kan onderdelen bevatten die wellicht niet voor iedereen zichtbaar hoeven te zijn, maar een student kan na afloop van een periode zelf teruglezen hoe hij of zij periode heeft ervaren en welke vorderingen er zijn gemaakt.

Een student kan naar aanleiding van zijn proces portfolio keuzes maken van het gemaakte werk of het proces dat is doorlopen om te tonen aan zijn docent/mentor/assessor. Deze keuze legt de lerende voor ter beoordeling en is dan ook de kern van zijn evaluatie portfolio. De studiebegeleider of een mede leerling kan feedback geven en inhoudelijk ingaan op het getoonde proces of (half)producten.

Als een student zijn proces heeft doorlopen en, wellicht aan de hand van de reflectie en evaluatie, een keuze heeft gemaakt van zijn of haar beste werk cq momenten, kan deze op een gepaste wijze worden getoond. De student maakt van deze presentatie portfolio zijn uithangbord naar de buitenwereld. Een dergelijke presentatie portfolio kan als een website worden gepubliceerd en is dan desgewenst voor iedereen zichtbaar.

Een van de grote gemakken van Leerpodium portfolio’s is dat deze drie portfolio scenario’s in een en dezelfde omgeving staan. Sterker nog, ze zijn eigenlijk een en hetzelfde ding, maar afhankelijk van de wensen kan een gebruiker makkelijk verschillende ‘views’ naar voren brengen. Dat kan ook nog eens tijdsgebonden worden ingeregeld, zodat de gewenste berichten voor een van tevoren ingestelde tijd worden getoond.

Lees hier verderĀ of bezoek onze site portfolio.education