Leerlijn ontwikkelen

Leerlijn Mediacultuur

Leerpodium heeft al meegewerkt aan de Leerlijnen Cultuur op z’n Haags van stichting Cultuurschakel.

Het project bestond uit lesmateriaal schrijven voor de leerlijn Mediacultuur voor alle klassen van het PO.

Er werd gewerkt met 4 thema’s: Identiteit, Onze stad, Utopie, Verhalen. Deze thema’s werden steeds uitgewerkt voor groep 1 en 2, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7 en 8. Voor elke groep was er lesmateriaal voor ongeveer 8 lessen.

Momenteel zijn we ook voor de andere leerlijnen mee aan het werken aan een update van het materiaal.

Leerlijn MVI

Het VMBO kent tegenwoordig profielen waarin de leerlingen afstuderen.

Een profiel betekent dat de leerlingen in de bovenbouw 12 uur per week het vak volgen. Twee jaar lang.

Voor het Comenius College in Cappelle a/d IJssel zijn wij mee aan het schrijven aan een complete leerlijn MVI

In het kort komt het erop neer:
Na afloop van zijn schoolcarrière heeft de lerende vaardigheden opgebouwd op het gebied van ICT, audiovisueel, 2D en 3D vormgeving en interactieve vormgeving. Alles bij elkaar een breed pakket waar vanuit overheidswege de nodige eisen aan gesteld zijn. Lerenden moeten:
-websites kunnen bouwen, maar ook apps.
-vaardig zijn met camera’s en foto en film bewerkingsprogramma’s.
-net zo goed iets 2D kunnen ontwerpen wat in 3D uitgevoerd kan worden.
-computers kunnen bouwen, installeren en netwerken kunnen configureren.

Ondertussen hebben we alle MVI modules die voor het Comenius zijn gemaakt omgezet in een cloudbased versie. Daar kun je door de modules heen gaan in je eigen tempo en/of volgorde en is ook een volledige interactiviteit mogelijk, zodat je bv makkelijk kunt schakelen met andere sites maar ook de lerende zoveel mogelijk volgen en verdieping bieden waar gewenst.

Voorbeelden uit de praktijk

keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left

Digitale portfolio’s DAS

DAS staat voor Digital Art and Science op het Lyceum Ypenburg. Het is een lessenserie dat we in samenwerking met Het Koorenhuis hebben gemaakt. Leerlingen volgen de lessen zonder docent als aanvulling op reguliere lessen.

DAS valt onder ‘STEAM’: Science Technology Engineering Arts and Mathematics. Leerlingen leren digitale technieken voor bv fotografie, webdesign, games en robotica. Zij leren vaardigheden door te doen (Maker Movement). De activiteiten zijn zichtbaar in hun portfolio’s. Er is veel aandacht voor peer-to-peer samenwerking.
koorenhuislogo

lyceum ypenburg

Leerlijn Mediacultuur

Voor basisscholen in Den Haag

Eind 2014 is Leerpodium gevraagd om mee te werken aan de leerlijn mediacultuur van Cultuuronderwijs op zijn Haags, een onderdeel van Cultuurschakel.

Mediacultuur omvat het wijde gebied van kunst, media en vormgeving die te maken hebben met de tijd van de moderne massa maatschappij.

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines: Beeldende kunst, architectuur & vormgeving, Cultureel Erfgoed, Dans, Interdisciplinair, Literatuur, Mediacultuur, Muziek en Theater. Voor de thema’s Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen is materiaal ontwikkeld, afgestemd op het niveau van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 van de basisschool. Binnen elk thema zijn in totaal 32 projecten beschikbaar.

Noël is bij het project betrokken omdat hij een ervaren docent nieuwe media is en daar voor zowel primair als secondair onderwijs al diverse lesprogramma’s voor heeft gemaakt en zelf heeft uitgevoerd.

Van de website van Cultuurschakel:
Waarom cultuuronderwijs?
Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van het waarnemingsvermogen, de verbeeldingskracht, het uitdrukkingsvermogen, een onderzoekende houding, vasthoudendheid, het reflectievermogen en de communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden ondersteunen het vinden van creatieve oplossingen voor problemen in onze materiële, emotionele, sociale en virtuele werelden.
 
Cultuuronderwijs leert leerlingen creatief en kritisch na te denken. Door en met cultuuronderwijs leren zij (kunstzinnige) oplossingen uit het heden en verleden kennen, te onderzoeken en te evalueren. Ze begrijpen op welke manier uitingsvormen in kunst- en cultuur invloed hebben gehad op (de vormgeving van) het verleden en hoe deze onze toekomst vorm kunnen geven.
 
Cultuuronderwijs stelt leerlingen in staat om zich in de toekomst als zelfverzekerde burgers en beroepsbeoefenaars in te zetten voor cultuur, creativiteit, economisch succes, vrije tijd en het materieel en emotioneel welzijn van onze samenleving, zowel in nationale als mondiale context. Tevens vragen de wetenschap en het bedrijfsleven om vaardigheden die in de kunsten en in cultuuronderwijs ontwikkeld worden.
Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van een creatieve mentaliteit. Deze mentaliteit is van belang voor optimale deelname in de samenleving. Als leerlingen zich verdiepen in kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig zijn, leren ze om begrip te hebben voor andere normen, waarden en culturen.
 
Waarom Cultuuronderwijs op zijn Haags?
Over cultuur wordt heel verschillend gedacht. In Cultuuronderwijs op zijn Haags gaat het over de eigen cultuur van de leerlingen en die mag en moet aan bod komen. Het creatief proces staat hierbij centraal.
 
Cultuuronderwijs op zijn Haags wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De leerkracht werkt hierbij samen met professionele kunstenaars en Haagse culturele instellingen, die voortdurend bezig zijn met de plek die kunst en cultureel erfgoed in onze wereld innemen.
Cultuuronderwijs op zijn Haags biedt leerlingen de mogelijkheid te werken aan hun culturele loopbaan. Zij kunnen hun talenten in diverse disciplines ontdekken en ontwikkelen. Voor wie wil, leidt dit tot actieve amateurkunstbeoefening in de vrije tijd.
Cultuuronderwijs op zijn Haags maakt het mogelijk dat leerlingen zich 21ste eeuwse vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, effectief communiceren, probleemoplossen en de culturele en sociale vaardigheden, eigen maken.

Voor meer informatie, zie de website zelf: https://cultuurschakel.nl/cultuuronderwijs/cultuuronderwijs-op-zijn-haags