Digitale didactiek

Wat is digitale didactiek?

Digitale didactiek
Onze docenten gebruiken ict als didactische ondersteuning voor het optimaal overbrengen van vakkennis

Digitale didactiek houdt in dat je kennis en vaardigheden hebt om ict in te zetten bij leersituaties. Je hanteert ict-middelen zoals een computer en smartboard. Je weet welke digitale leermiddelen er zijn en wat hun eventuele meerwaarde is voor jouw lessen. Je kunt afgewogen keuzes maken om bepaalde ict-toepassingen te gebruiken ter ondersteuning van het leerproces. Tot slot ben je je bewust van de veranderende rol van jou als docent.

Voor wie is digitale didactiek?

Voor alle onderwijskundigen, docenten, leerkrachten en trainers die meer willen weten over digitale leermiddelen en ict-gebruik bij het leren. Ons aanbod geldt ook voor studenten die een opleiding volgen en in het onderwijs aan de slag willen.

Ons aanbod

 Onze bijeenkomst is op maat en helpt bijvoorbeeld de volgende ambities te realiseren:
 • Inzet van moderne media en leermiddelen
 • Toepassen van blended learning, bijvoorbeeld:
  • gamification
  • apps
  • flipping the classroom
  • klassensites
 • Tools voor het inzichtelijk maken van het leerproces, bijvoorbeeld:
  • digitale portfolio’s
 • Mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren, bijvoorbeeld:
  • adaptieve leerlijnen
 • Werken aan de eigen mediawijsheid

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Kosten

De prijzen zijn op aanvraag, afhankelijk van de werkzaamheden. De uurprijs is € 75,- ex btw.

Contact

Voor informatie, advies of inschrijving kunt u contact opnemen met Eva Leurink, mediacoach: eva@leerpodium.nl

Onze trainers:
Noël Sies (docent media)
Eva Leurink (mediacoach)

Voorbeelden uit de praktijk

keyboard_arrow_right
keyboard_arrow_left

Plusdocument Haganum

Plusdocument

In samenwerking met het Gymnasium Haganum hebben we een plusdocument ontwikkeld.

Indeling

Als een lerende een prestatie heeft geleverd waar die trots op is, of waarvan die vindt dat het om welke reden dan ook relevant is, kan deze op het plusdocument geplaatst worden. Dit kan iets zijn binnen of buiten de school.
Er kunnen teksten of documenten op worden gezet, maar ook andere media              (bv/foto/film/audio/presentatie).
De lerende geeft voorts aan welke focus de prestatie heeft. Gaat het bijvoorbeeld om kennis of persoonlijke ontwikkeling? Daarbij is er ook de mogelijkheid om aan te geven of er, en zo ja welke, 21st century skills worden aangesproken door de prestatie.
De lerende kan ervoor kiezen om de prestatie te laten valideren door een docent/mentor of een andere begeleider. Bovendien kan hij in een later stadium nieuwe ontwikkelingen aan de prestatie toevoegen, mocht dat nodig of gewenst zijn.

Digitaal en analoog

Leerpodium staat natuurlijk voor digitale leermiddelen. Een nieuwigheid voor ons is dus ook dat de studenten hun portfolio zowel digitaal als op papier meekrijgen na hun afstuderen.
Digitaal zijn alle media uiteraard direct te zien/te horen. Op de papieren versie (PDF) is er een QR code zodat de op de PDF ontbrekende media toch nog te benaderen zijn via een mobiel of tablet.

Digitaal

PDF:

 

Is een Leerpodium plusdocument iets voor jouw school? Neem dan contact met ons op.

Projectruimte Nederlandse Filmacademie

De Nederlandse filmacademie (een onderdeel van de AHK) wilde een online project/samenwerkingsruimte.
Gedurende een schooljaar werken studenten in telkens wisselende samenstellingen zelfstandig aan opdrachten.
Dit zijn doorgaans filmprojecten die binnen een bepaalde tijd moeten zijn afgerond.
In de projectruimte kunnen docenten de opdracht plaatsen, inclusief alle voorwaarden waaraan de opdracht moet voldoen en de benodigde bronnen.
Studenten kunnen met elkaar in contact blijven middels het mededelingenbord. Hier kan de docent ook de vorderingen zien van de studenten en zo nodig van feedback en een beoordeling voorzien.
Ook kunnen studenten het meest actuele rooster zien, hetgeen voor projecten bij de filmacademie noodzakelijk is in verband met het reserveren van materialen en filmopnameruimtes.

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Wolken

In de Wolken

Casestudy

In samenwerking met het Koorenhuis hebben we een digitale leeromgeving op maat ontwikkeld: In de Wolken. Het is ontwikkeld voor doorlopende leerlijnen Kunst voor de Kunstmagneetscholen in Den Haag. Dat zijn scholen die naast de cognitieve vaardigheden, ook aandacht besteden aan creatieve vaardigheden. Het Koorenhuis biedt vakleerkrachten die lesgeven op deze Kunstmagneetscholen.

De vakleerkrachten gebruiken het platform In de Wolken voor hun lesmateriaal. Zij hebben een eigen account en plaatsen het materiaal in een afgeschermde omgeving. Zij kunnen zo direct in de klas aan de slag met filmpjes, foto’s, spelletjes, bladmuziek en songteksten. Het materiaal kunnen zij vervolgens ook plaatsen in de thuisomgeving, zodat leerlingen het materiaal thuis kunnen herhalen.

Vakleerkrachten delen lesmateriaal met elkaar via de materialenbank. In de Wolken werkt als een grote database met een mappenstructuur, zoals Dropbox of Googledrive dat ook heeft. Zo maken vakleerkrachten groepen aan voor hun leerlingen en bedenken zij thema’s. In die thema’s plaatsen zij lesbrieven en daar koppelen zij activiteiten aan, zoals een kijk- of luisteractiviteit. Vakleerkrachten kunnen volledige lessen of losse activiteiten kopieëren voor eigen gebruik. Deze opbouw is speciaal op maat gemaakt voor Het Koorenhuis, zodat vakleerkrachten niet elke les zelf hoeven te bedenken en zij elkaar kunnen inspirireren.

In de Wolken
Marjolein Gijzel presenteert In de Wolken

Marjolein Gijzel is vakleerkracht muziek op de Eerste Nederlandse Buitenschool. Dat is een school voor leerlingen met een ontwikkelingsstoornis of internaliserende psychiatrische problematiek. Zij vertelde tijdens haar presentatie over hoe zij In de Wolken tijdens haar lessen gebruikt:

Je hoeft eigenlijk maar één keer echt te investeren en daarna heb je altijd je lesmateriaal paraat. Ik kan elke school binnen lopen en altijd mijn lessen afdraaien.

Klik hier om te lezen wat het Koorenhuis vertelt over In de Wolken.

En nu verder

Wij werken sinds 2013 samen met het Koorenhuis en zien elkaar als partners in het ontwikkeltraject. Het Koorenhuis heeft digitalisering als speerpunt in het beleidsplan tot 2020. Leerpodium is in 2016 als partner aangetrokken om dit te realiseren.

In de Wolken filmpje

 In de Wolken in beeld

In de Wolken
Welkomstpagina van In de Wolken
In de Wolken
Overzicht van de leerlijn voor alle vakgebieden
In de Wolken
De leerlijn wordt uitgeklapt per vakgebied
In de Wolken
Vakleerkrachten maken groepen aan voor hun leerlingen
In de Wolken
Vakleerkrachten maken thema’s aan waar zij lessen aan koppelen
In de Wolken
Vakleerkrachten maken lessen met interactief digitaal materiaal
In de Wolken
Vakleerkrachten maken activiteitenen elke map kan worden aangepast
In de Wolken
Voorbeeld 1: doe-activiteit met filmpje en link naar online spel
In de Wolken
Voorbeeld 2: luisteractiviteit met audiofragmenten en een songtekst
In de Wolken
Vakleerkrachten delen materiaal in het magazijn
In de Wolken
En plaatsen dat in hun eigen documenten
In de wolken
Leerlingen gaan thuis aan de slag met materiaal