Cultuuronderwijs op zijn Haags, leerlijn media cultuur

Eind 2014 is Leerpodium gevraagd om mee te werken aan de leerlijn mediacultuur van Cultuuronderwijs op zijn Haags, een onderdeel van Cultuurschakel.
In eerste instantie zou het gaan om een traject van anderhalf jaar. Tijdens het project werden de eisen steeds verder aangescherpt en werd er gereorganiseerd zodat er de laatste anderhalf minder mensen bij betrokken waren. Onze medewerker Noël Sies heeft uiteindelijk net voor de deadline van 1 april de laatste onderdelen ingeleverd

De leerlijnen van Cultuuronderwijs op zijn Haags bevatten materiaal voor acht disciplines: Beeldende kunst, architectuur & vormgeving, Cultureel Erfgoed, Dans, Interdisciplinair, Literatuur, Mediacultuur, Muziek en Theater. Voor de thema’s Identiteit, Onze Stad, Utopie en Verhalen is materiaal ontwikkeld, afgestemd op het niveau van groep 1-2, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 van de basisschool. Binnen elk thema zijn in totaal 32 projecten beschikbaar.
Elke lessencyclus is in zijn geheel gepilot over de afgelopen twee jaar. Momenteel draait het materiaal op diverse review scholen waarna er nog een revisie plaats zal vinden.

Noël is bij het project betrokken omdat hij een ervaren docent nieuwe media is en daar voor zowel primair als secondair onderwijs al diverse lesprogramma’s voor heeft gemaakt en zelf heeft uitgevoerd.

Van de website van Cultuurschakel:
Waarom cultuuronderwijs?
Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van het waarnemingsvermogen, de verbeeldingskracht, het uitdrukkingsvermogen, een onderzoekende houding, vasthoudendheid, het reflectievermogen en de communicatieve vaardigheden. Deze vaardigheden ondersteunen het vinden van creatieve oplossingen voor problemen in onze materiële, emotionele, sociale en virtuele werelden.
 
Cultuuronderwijs leert leerlingen creatief en kritisch na te denken. Door en met cultuuronderwijs leren zij (kunstzinnige) oplossingen uit het heden en verleden kennen, te onderzoeken en te evalueren. Ze begrijpen op welke manier uitingsvormen in kunst- en cultuur invloed hebben gehad op (de vormgeving van) het verleden en hoe deze onze toekomst vorm kunnen geven.
 
Cultuuronderwijs stelt leerlingen in staat om zich in de toekomst als zelfverzekerde burgers en beroepsbeoefenaars in te zetten voor cultuur, creativiteit, economisch succes, vrije tijd en het materieel en emotioneel welzijn van onze samenleving, zowel in nationale als mondiale context. Tevens vragen de wetenschap en het bedrijfsleven om vaardigheden die in de kunsten en in cultuuronderwijs ontwikkeld worden.
Cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van een creatieve mentaliteit. Deze mentaliteit is van belang voor optimale deelname in de samenleving. Als leerlingen zich verdiepen in kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig zijn, leren ze om begrip te hebben voor andere normen, waarden en culturen.
 
Waarom Cultuuronderwijs op zijn Haags?
Over cultuur wordt heel verschillend gedacht. In Cultuuronderwijs op zijn Haags gaat het over de eigen cultuur van de leerlingen en die mag en moet aan bod komen. Het creatief proces staat hierbij centraal.
 
Cultuuronderwijs op zijn Haags wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht. De leerkracht werkt hierbij samen met professionele kunstenaars en Haagse culturele instellingen, die voortdurend bezig zijn met de plek die kunst en cultureel erfgoed in onze wereld innemen.
Cultuuronderwijs op zijn Haags biedt leerlingen de mogelijkheid te werken aan hun culturele loopbaan. Zij kunnen hun talenten in diverse disciplines ontdekken en ontwikkelen. Voor wie wil, leidt dit tot actieve amateurkunstbeoefening in de vrije tijd.
Cultuuronderwijs op zijn Haags maakt het mogelijk dat leerlingen zich 21ste eeuwse vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, effectief communiceren, probleemoplossen en de culturele en sociale vaardigheden, eigen maken.

Voor meer informatie, zie de website zelf: https://cultuurschakel.nl/cultuuronderwijs/cultuuronderwijs-op-zijn-haags