Nadat er, zeker enige tijd lang, voornamelijk gesproken werd over resultaatgericht onderwijs en daar vaak aan gekoppeld termen als meetbaar (liefst met cijfers) merk ik de afgelopen tijd dat er andere stemmen klinken.

Ik las laatst een artikel op Linkedin waarbij mogelijke scenario’s werden besproken. De grote hoeveelheid commentaren liet zien dat er in het onderwijs wel degelijk behoefte is aan nieuwe manieren van beoordelen. Al is dat wellicht niet het juiste woord in deze context. Want er zijn docenten die juist van het beoordelen af willen maar leerlingen inzicht willen geven in de voortgang die ze op hun eigen niveau bereiken.

Afgelopen jaar kregen we deze vraag diverse keren uit de hoek van de LO secties van scholen.

Onder andere de Paulusmavo uit Haarlem, Het Streek uit Ede en het Marianum uit Lichtenvoorde zijn aan een pilot begonnen met de bedoeling dat de LO lessen geen cijfers meer voortbrengen maar dat leerlingen door middel van het plaatsen van berichten op hun portfolio of beter, door het maken van bepaalde taken, hun eigen leerproces in kaart brengen.

Rubrics

Dit kunnen ze doen door het invullen van rubrics, waarbij de leerling zelf mag aangeven hoe ver hij of zij is gekomen. De docent kan dezelfde rubric gebruiken om de prestaties van een leerling te beoordelen en daarbij aangeven waarom hij eventueel een afwijkende menig heeft.

Statistieken

Maar leerlingen kunnen ook gegevens bijhouden, bv voor het hardlopen. Deze gegevens (eenvoudig de datum met een tijd) worden voorts weergegeven in kolom of lijngrafieken, zodat een docent in een oogopslag de vorderingen van zijn leerlingen kan zien.

Het fijne van onze nieuwe netwerk is, onder andere, dat een leerling zijn gegevens (statistieken of rubrics) of zijn taken niet per se meer op zijn portfolio hoeft te plaatsen.
Een leerling kan ervoor kiezen om alleen die dingen te laten zien waar hij of zij trots op is, zodat een portfolio daadwerkelijk een afspiegeling is van wat de leerling wil tonen. Waarmee we weer een behoorlijke stap in de richting van gepersonaliseerd onderwijs hebben gemaakt.

Overigens

Een van de heikele punten van het cijferloos beoordelen die in het artikel op Linkedin ook wel werd opgemerkt is dat je hoe dan ook een waardeoordeel velt. Of je het nou een cijfer, een schaal of een niveau noemt.