Kunstdossiers voor opleiding Theaterdocent AHK

De opleiding Theaterdocent van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten start met onze kunstdossiers. In samenwerking met Corina Lok gaan we een portfolio-omgeving opstarten, waarin studenten eigen WordPress websites krijgen. Zij krijgen veel ruimte om te personaliseren en zo hun leerproces vorm te geven en zichtbaar te maken.

Het doel en de functionaliteiten van de kunstdossiers:

  • Volgen van het leerproces op een eigen website
  • Studenten leren eigen werk registreren in een blog
  • Meerdere docenten van verschillende vakken hebben toegang
  • In eerste instantie heeft alleen de opleiding toegang
  • Daarna kan vervolgopleiding of buitenwereld toegang krijgen
  • In vier jaar doen de studenten twee pitches per jaar
  • Online interactie via yammer-achtige functie