Advies onderwijs 2032

Het advies van het Platform Onderwijs 2023 is al een tijdje uit, maar nog steeds actueel. Doe mee in de maatschappelijke discussie! Een kleine greep uit het advies.

platform onderwijs 2032

Onderwijs in 2032 is gericht op een leven lang leren voor de zelfredzame burger. Kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Met het oog op internationalisering in groep 1 beginnen met Engels als wereldtaal. Een tweede taal wordt keuzeonderdeel. En op het voortgezet onderwijs drie overkoepelende thema’s waarin alle vakken van nu, gecombineerd vakoverstijgend worden aangeboden. En… meer aandacht voor de informatietechnologie en burgerschap.

Het Platform acht het van groot belang dat leerlingen kennis hebben van nieuwe technologieën en weten hoe ze die kunnen inzetten.

Wij juichen deze uitspraak natuurlijk toe. Wij vinden dat digitalisering, mits goed ingezet, bijdraagt aan mediawijze toekomstige wereldburgers.